Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

SŁOWA PEŁNE WIARY

 

Z 13 rozdziału Księgi Liczb dowiadujemy się, że Izraelici przybyli do Kadesz Barnea leżącego na granicy Kanaanu, czyli do ziemi obiecanej im przez Boga. Minęły już dwa lata, odkąd Izrael opuścił Egipt i teraz Bóg im mówi, aby weszli do tej ziemi i posiedli (Pwt 2:14 -19).

 

Izrael wysłał dwunastu szpiegów, aby zbadali ten kraj. Gdy tych dwunastu wróciło, to potwierdzili, że ta ziemia rzeczywiście jest cudowną krainą. Jednak dziesięciu z nich powiedziało: „Ale tam są też olbrzymi potomkowie Anaka, których nie pokonamy” (Lb 13:27-29).

 

Ale dwaj z nich (Kaleb i Jozue) mówili: „Ziemia którą przeszliśmy jest bardzo dobra. Jeżeli JHWH ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię opływającą w mleko i miód, tylko nie buntujcie się przeciwko JHWH i nie bójcie się tego ludu. Oni będą naszym pokarmem, bo z nami jest JHWH, a nad nimi nie ma żadnej ochrony. Nie bójcie się ich!” (Lb 14:6-9). Ale 600.000 Izraelitów posłuchało wtedy większości.

 

Czego to nas uczy? Przede wszystkim tego, że podążanie za większością jest niebezpieczne, bo większość zawsze jest w błędzie. Jezus powiedział, że „droga do żywota jest wąska i tylko niewielu ją znajduje” (Mt 7:14). Większość idzie szeroką drogą, która prowadzi na zatracenie. Więc jeśli pójdziesz za większością, to pójdziesz razem z nimi szeroką drogą na zatracenie. Nie łudź się, że duży zbór jest duchowym zborem. Zbór Jezusa miał tylko 11 członków. Jeśli dziesięciu starszych mówi jedno, a dwóch dokładnie coś przeciwnego, to po czyjej stronie staniesz?

 

Tutaj Bóg był po stronie tych dwóch - Jozuego i Kaleba. Po stronie pozostałych dziesięciu stał szatan i niewiara, ale Izraelici zrobili głupotę i stanęli po stronie większości, dlatego przez następne 38 lat musieli się błąkać po pustyni. Oni nie mieli duchowego rozeznania, dlatego nie widzieli po czyjej stronie stał Bóg! Ja zawsze kieruję się tym, że jedna osoba stojąca z Bogiem jest zawsze większością. W 32 rozdziale Księgi Wyjścia widzimy, że kiedy cały Izrael czcił złotego cielca, to Bóg był po stronie tylko jednego człowieka, którym był Mojżesz. Ale wtedy ze wszystkich dwunastu plemion Izraela, dostrzegło to tylko jedno plemię Lewitów. A teraz, kiedy Bóg był z Kalebem i Jozue, to nawet plemię Lewitów tego nie rozpoznało!

 

To wszystko są dla nas lekcje. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiejsze zeświedczałe chrześcijaństwo jest pełne kompromisów, ale tu i ówdzie Bóg wzbudza nieliczne osoby, które bezkompromisowo opowiadają się za prawdą Słowa Bożego. Jeśli masz duchowe rozeznanie to poznasz, że Bóg jest po stronie tych nielicznych i staniesz po ich stronie przeciwko większości, aby wejść z nimi do ziemi obiecanej. Jak więc rozpoznać człowieka, za którym stoi Bóg? Taka osoba mówi językiem wiary, tak jak Jozue i Kaleb: Możemy zwyciężyć, możemy pokonać olbrzyma gniewu, olbrzyma pożądania seksualnego, olbrzyma chciwości, zazdrości i niezadowolenia. Możemy pokonać nawet szatana, bo Bóg go zmiażdży pod naszymi stopami. To jest język człowieka, który chodzi z Bogiem.

 

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

Speak Words of Faith / 14.11.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <