Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

KAŻDEGO DNIA WYBIERAJ DROGĘ KRZYŻA

 

Jezus, jako nasz poprzednik, który przeszedł przed nami drogę krzyża, otworzył przed nami drogę do nieustannego przebywania w Bożej obecności. W Liście do Hebrajczyków 10:20, ta droga jest nazwana „drogą nową i żyjącą” (Hbr 10:20). Paweł mówi o to, jako „zawsze śmierć Jezusa w swoim ciele noszący” (2Kor 4:10). Kiedyś powiedział o osobie, że on już nie żyje, bo został ukrzyżowany wraz z Chrystusem i teraz żyje w nim Chrystus, ponieważ on też umarł na Golgocie (Gal 2:20). Właśnie to było tajemnicą jego niesamowitego życia i jego użyteczności dla Boga.

 

Jezus zawsze kroczył drogą krzyża, czyli zawsze uśmiercał własne ja i nigdy nie miał upodobania w samym sobie (Rz 15:3), bo chęć zadowalania samego siebie jest esencją wszelkiego grzechu. Istotą świętości, jest zapieranie się samego siebie, dlatego Jezus powiedział, że za Nim nie może iść żaden człowiek, który nie zdecyduje się na codzienne zapieranie się samego siebie i krzyżowanie własnego ja (Łk 9:23). To jest oczywiste, bo człowiek, który nie zapiera się samego siebie każdego dnia, nie naśladuje Jezusa. Taka osoba może być oczyszczona krwią Chrystusa, może mieć Ducha Świętego i dobrą znajomość Pism, ale jeśli codziennie nie krzyżuje samej siebie, to nie podąża za Chrystusem. To jest pewne.

 

Jezus powiedział kiedyś do ludzi starających się doszywać nowe łaty do starych szat, że to im się rozleci (Mt 9:16). Starej szaty koniecznie trzeba się pozbyć, aby móc nabyć nową szatę. W innej przypowieści mówi, że jeśli człowiek chce wydawać dobre owoce, to najpierw musi się stać dobrym drzewem, bo ciągłe odcinanie złych owoców, po prostu nie ma sensu (Mt 7:17-19).

 

Zasadniczo, te wszystkie przypowieści mają nam uzmysłowić, że starego stworzenia nie da się naprawić, dlatego musi zostać ukrzyżowane wraz z Chrystusem (Rz 6:6). Jeśli chcesz się stać nowym stworzeniem, to musisz się zgodzić z Bożym sądem.

 

Droga krzyża jest drogą wzrostu duchowego. Jeśli człowiek nie pokonuje takich grzechów jak: gniew, nerwowość, brak cierpliwości, pożądliwe myśli, nieuczciwość, nierzetelność, zazdrość, złośliwość, miłość do pieniędzy, itp., to znaczy, że nie idzie drogą krzyża.

 

Umarły człowiek nie domaga się swoich praw, nie walczy, nie dba o swoją reputację, ani się nie mści. Nie może też nikogo nienawidzić, ani nie będzie miał do nikogo pretensji. Właśnie na tym polega krzyżowanie własnego ja. Bóg dał nam drogę krzyża dla naszego duchowego wzrostu, podobnie jak wszystkie inne przykazania. Więc jeśli chcesz wzrastać w duchu, to potrzebujesz tego każdego dnia.

 

 

                                                                                                      Zac Poonen

 

 

 

Choose Daily the Way of the Cross / 16 January 2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <