DLACZEGO NIE ŚWIĘTUJĘ HALLOWEEN

 

Jedno z moich dzieci niedawno wróciło do domu recytując wierszyk, którego nauczyło się w szkole: „Czarownice, duchy i trolle idą ulicą i pukają do każdych drzwi; cukierek albo psikus!”.

 

Zaszokowało mnie wtedy to, jak moje dziecko z całkowitą niewinnością i swobodą śpiewało o tak przerażających rzeczach. Zauważyłem też, że ta piosenka łączy czarownice i duchy z trollami, które nie są rzeczywistymi istotami. Uświadomiłem sobie wtedy, że ta piosenka ma na celu przypisanie czarownic do kategorii istot nierzeczywistych.

 

Niektórzy ludzie myślą, że czarownice to kobiety na miotłach i w spiczastych kapeluszach lub szamani w dżungli. Jednak na świecie istnieje bardzo aktywna i szybko rozprzestrzeniająca się religia o nazwie Wicca, która jest oparta wyłącznie na czarach. Wicca nie jest średniowieczną szkocką religią, tylko jest dzisiaj aktywnie praktykowana na całym świecie, na obszarach, na których żyje wielu z nas. Statystyki wskazują, że Wicca jest najszybciej rozprzestrzeniającą się religią w USA.

 

A oto co o Wicca i Halloween mówi Wikipedia:

31 października wyznawcy Wicca świętują Samhain - jeden z corocznych sabatów Koła Roku. Samhain jest uznawany przez większość wyznawców Wicca za najważniejszy z czterech „sabatów większych” i przez niektórych Wiccan jest postrzegany jako czas świętowania życia zmarłych i zazwyczaj wiąże się z oddawaniem czci zmarłym przodkom, członkom rodzin, starszym wyznania, przyjaciołom i zwierzętom. W niektórych rytuałach do udziału w uroczystościach są zapraszane duchy zmarłych. Samhain jest świętem ciemności, które jest równoważone z wiosennym świętem Beltane, w przeciwległym punkcie Koła Roku, który Wiccanie obchodzą jako święto światła i płodności. Wiccanie wierzą, że w Samhain zasłona między światem ziemskim a życiem pozagrobowym jest w najcieńszym punkcie, co ułatwia komunikację ze zmarłymi.

 

Jako chrześcijanie musimy uważać, aby nie mieć nic wspólnego z praktykami wyznawców Wicca. Hindusi nie mieszają islamskich praktyk ze swoimi rytuałami ku czci Wisznu. Nie spotkasz też muzułmanów, którzy praktykowaliby obrzędy hinduistyczne podczas obchodzenia Ramadanu. Różne religie wierzą w bardzo różne rzeczy i stosują różne praktyki. Ale Biblia mówi bardzo wyraźnie, że czary są prawdziwe, że mają moc i że są złem (zob. Obj 21:8 i 1Sm 15:23; Pwt 18:10-13; Iz 8:19 i 1Krn 10:13-14). A Jako chrześcijanie wiemy, że w świecie duchowym istnieją złe moce.

 

Co więc musimy robić, gdy świat bagatelizuje to, co Biblia nazywa złem? To powinno nas głęboko niepokoić tym bardziej, gdy widzimy, że bóg tego świata (diabeł) stara się wpłynąć na wrażliwość naszych dzieci i wpisać w ich umysły własny system wartości.

 

Gdy powiedziałem moim dzieciom, że Jezus polecił nam, abyśmy nie mieli nic wspólnego z czarami, to odpowiedź moich dzieci była szokująca: „Tato, przecież czarownice są dobre!”. Tego dowiedziały się w szkole!! Niebiblijny punkt widzenia wdarł się do ich umysłów. Wtedy uświadomiłem sobie, że muszę ich nad wyraz strzec od zwodniczej retoryki tego świata.

 

Dla chrześcijan nie ma czegoś takiego jak "dobra czarownica", bo Biblia mówi, że tylko Bóg jest dobry, a czary zawsze są złe. Dobro i zło, to dwa całkowite przeciwieństwa, więc "dobra czarownica" to po prostu szatan przybierający postać anioła światłości (2Kor 11:14). Chrześcijanie nie mogą mieć kontaktu z czarami w żadnej formie nawet na odległość, bo wtedy otwierają się na pana tego świata, którym jest diabeł, o wiele sprytniejszy niż wszyscy ludzie. Tylko Duch Święty może pomóc w walce z szatanem. Jeśli człowiek nie jest posłuszny Pismu, to dobre intencje w niczym mu nie pomogą. Tak więc bez względu na to, jak dobrze o sobie myślimy i jak bardzo jesteśmy szczerzy, nadal możemy zostać zniszczeni, jeśli będziemy tolerowali jakiekolwiek zło i nie będziemy się trzymać od niego z dala (zob. Prz 14:12).

 

Wierzenia wyznawców Wicca mają bardzo duży wpływ na postrzeganie Halloween przez zachodni świat. Halloween w dzisiejszym świecie jest świętem ciemności. Spacerując po mojej okolicy lub wchodząc do lokalnego sklepu spożywczego w okresie Halloween, natychmiast można zauważyć, że świat celebruje Halloween zgodne z wierzeniami Wicca.

 

Dzisiejsza kultura zachodu chce sprawić, aby czary i czarownice uchodziły za coś normalnego niezależnie od tego, czy jest mowa czarownicach czy o Harry Potterze. Kultura zachodu coraz bardziej akceptuje czary i beztroskie zabawy w Halloween, które są idealnym narzędziem do promowania tego rodzaju rzeczy. Jestem przekonany, że Halloween jest bramą, którą otwarł szatan, aby ludzie angażowali się w niszczące ludzkiego ducha czary.

 

Jaki więc my, jako chrześcijanie, mamy mieć stosunek do święta, które pogańska religia obchodzi jako święto ciemności? Jako wierzący w Słowa Boga chrześcijanie dajemy innym wolność w czynieniu tego, co uznają za stosowne, ale nam w żaden sposób nie wolno obcować ze złem. W naszych czasach trzeba mieć wielkie rozeznanie, ponieważ zwiedzenie jest wszędzie (2Tm 3:13). Musimy w zarodku zdusić akceptację czarów i przeciwstawić się wszelkim próbom infekowania naszych domów wierzeniami Wicca.

 

Czego oczekuje od nas Pan, gdy pogańskie religie celebrują ciemność i komunikują się z demonami? Czy można się zgadzać na celebrowanie tego święta, jeśli wiemy, że w istocie jest to święto, które wyraźnie gloryfikuje wrogie naszym duszom moce ciemności? Diabeł po mistrzowsku stara się zmienić Halloween w nieszkodliwą zabawę, aby wciągnąć ludzi w samobójczą pogoń za złem. To samo zrobił, kiedy doprowadził do grzechu Adama i Ewę (Rdz 3:1-6).

 

31 październik, to dzień w którym ludzie jawnie otwierają się i przywołują moce ciemności, a wielu "wierzących" przebiera się tego dnia za demony, aby tonąć w morzu cukierków. To jest katalogowe oszustwo. Szatan mówi wtedy: „W Halloween zwiążę cię słodyczami i prezentami, abyś odwrócił swoją uwagę od walki z duchowym spustoszeniem, które wtedy wyrządzam poprzez jawną gloryfikację i praktykowanie czarów, aby finalnie okraść cię z życia wiecznego!!!”. (Życie wieczne, to wzrastanie w poznaniu Boga i Jezusa – Jan 17:3).

 

Jestem przekonany, że tylko jedna grupa ludzi może walczyć z mocami ciemności. Są to odrodzeni chrześcijanie żyjący zgodnie ze Słowami Boga, bo jako jedyni zostaliśmy uzdolnieni do przezwyciężenia mocy ciemności! (1Jana 1:3-7). Niech świat nazywa nas ciemnotą i radykałami, ale my pozostańmy wrażliwi i czujni na wszelkie oszustwa szatana, i uczulajmy na nie nasze dzieci, nawet jeśli ich koledzy będą z nich drwili i uważali za dziwaków. Szatan powoli i podstępnie przez wiele lata stara się pracować nad dziećmi do momentu, w którym otwarcie zaakceptują ciemność i zło. Dlatego od najmłodszych lat uczmy je walczyć z oszustwami szatana, bo one nas obserwują, aby zobaczyć, jak my to robimy!

 

Co zatem powiedzieć wierzącym, którzy celebrują Halloween? Sugeruję, aby przynajmniej jasno się określić, dlaczego my tego nie celebrujemy. Zadaj sobie pytanie, co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że twoi sąsiedzi są wyznawcami Wicca i w Halloween oddają cześć mocom ciemności. Osądź samego siebie i upewnij się, że chodzisz w światłości Boga, która została ci dana, ponieważ do tego zostałeś zobowiązany i zostaniesz rozliczony ze swoich motywacji, wewnętrznych zamiarów oraz tego, czy żyłeś zgodnie ze swoim sumieniem.

 

Ameryka jako zachodnia kultura, w większości żyje w całkowitej nieświadomości duchowej. Widziałem kultury znacznie bardziej otwarte na bałwochwalstwo, ale i o wiele bardziej świadome rzeczywistości duchowej. Dorastałem w Indiach i kilkukrotnie widziałem moc demonów i czarów. Kiedyś nawet nasz sąsiad wynajął czarownicę, aby siedząc na ich podwórku rzucała na nas czary, które jednak przynosiły odwrotny skutek. Dzięki temu zobaczyłem, jak wielką ochronę możemy mieć w Jezusie Chrystusie, który pokonał szatana na krzyżu! (Kolosan 2:14-15).

 

Nie zdziw się, jeśli ludzie mający obsesję na punkcie racjonalnego myślenia będą się śmiali z twoich przekonań na temat świata duchowego. Świat duchowy jest prawdziwy i znacznie potężniejszy, niż większość ludzi sobie wyobraża. Nie opieram tego stwierdzenia tylko na własnym doświadczeniu, bo bardzo wyraźnie mówi to też Biblia, a nasz Pan, Jezus Chrystus, wypędzał z ludzi demony częściej niż ktokolwiek inny.

 

Jeśli uda mi się sprawić, że 31 października uczcisz Jezusa Chrystusa w większym stopniu niż kiedykolwiek wcześniej, to znaczy, że osiągnąłem główny cel napisania tego tekstu. Oby Bóg coraz bardziej otwierał twoje oczy na duchową rzeczywistość.

 

 

                                                                                             Sandeep Poonen

 

 

 

Why I Don't Celebrate Halloween

 

tł. www.chlebznieba.pl©

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA