ŻONA STARSZEGO


M
am ci za złe, że pozwalasz, aby niewiasta Izebel podawała się za prorokinię i nauczała, i zwodziła moje sługi, aby dopuszczali się duchowego cudzołóstwa i spożywali rzeczy ofiarowane bożkom. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale ona nie chce się upamiętać ze swojego wszeteczeństwa. Toteż rzucę ją na łoże, a tych którzy z nią cudzołożą wtrącę w wielki ucisk, jeśli się nie upamiętają ze swoich czynów. A jej dzieci dotknę śmiercią i poznają wszystkie zbory, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu według jego czynów. Wam zaś, pozostałym w Tiatyrze, którzy nie macie tej nauki i którzy nie poznaliście tych szatańskich głębin, oświadczam: Nie nakładam na was żadnego brzemienia, tylko trzymajcie się tego co macie, aż przyjdę (Obj 2:20-29).

Greckie słowo tłumaczone tutaj jako „kobieta”, można też interpretować jako „żona”, co oznacza, że Jezabel mogła być żoną przełożonego tego zboru. To mogło czynić tę sytuację znacznie trudniejszą. Gdyby ten przełożony był pokornym uczniem Pana i gdyby nauczył się ''nienawidzieć'' swoją żonę tak, jak uczy tego Jezus w Ewangelii Łukasza 14:26, to nie byłoby żadnego problemu. Ale widocznie on ją kochał bardziej niż Pana i Jego Kościół. Dlatego nie chcąc jej urazić, pozwalał jej na chodzenie własnymi drogami. W taki sposób został skażony zbór w Tiatyrze i tak zostaje skażonych wiele współczesnych zborów.

 

Już bardzo wiele zborów zostało zniszczonych przez ''Jezabelle'', będących żonami słabych i zniewie-ściałych starszych. Taka kobieta stara się dominować na nabożeństwach poprzez głośne mówienie językami, tłumaczenie własnych ''języków'', długie modlitwy lub inne niebiblijne zachowania. Ona może też wpływać na decyzje starszych, poprzez oddziaływanie na swojego męża w domu. Głupcami są starsi, którzy po omówieniu spraw zboru na radzie starszych, idą do domu i weryfikują je ze swoimi żonami. Następnie po wypraniu im rozumu przez ich małżonki, ci zniewieściali mężczyźni wyrażają ''swoje'' nowe poglądy na kolejnej radzie starszych i tak są zmieniane decyzje starszych, które już raz zostały podjęte! W taki sposób tajemna moc Jezabel wpływa na całe zbory!

 

W innym przypadku, Jezabel może być kobietą, która ma wpływ na któregoś ze starszych. Niektórzy starsi mają żony z tak silną osobowością i taką siłą perswazji, że nawet pozostali mężczyźni w zborze, w tym nawet inni starsi, boją się je napomnieć. Czasami nawet boi się jej własny mąż.

 

Niemożliwe jest budowanie Ciała Chrystusa, jeżeli starsi pozwalają dominować kobietom. Żona starszego musi być wzorem „cichego i łagodnego ducha”, troszcząca się szczególnie o to, aby być niewidoczną. Ona nie ma być asystentką pastora, dyrygentką chóru, administratorką zboru i osobą od zakulisowego rządzenia zborem, tylko niewidocznym pomocnikiem swojego męża. Dzięki Bogu, że istnieją jeszcze żony, które są prawdziwą pomocą dla swoich mężów, sprawujących funkcję starszych, i które znają granice w których mogą się poruszać. Błogosławiony jest starszy, który ma taką żonę.

 

Każdy starszy powinien zwracać szczególną uwagę na kobiety, które w jakikolwiek sposób dążą do odgrywania wiodącej roli w zborze. Taka kobieta na pewno ma ducha Jezabel. Jeśli dasz jej wolną rękę, to na pewno stanie się narzędziem szatana i konsekwentnie powoli zacznie niszczyć taką społeczność. „Cudzołóstwo” wspomniane w wersecie 20, dotyczy oczywiście cudzołóstwa duchowego, ponieważ nie możliwe jest, aby sprawiedliwy Bóg karał śmiercią niewinne dzieci zrodzone z fizycznego cudzołóstwa. Duchowe cudzołóstwo jest jednak znacznie bardziej niebezpieczne od fizycznego, ponieważ jest mniej widoczne. Duchowe cudzołóstwo zawsze wynika z głoszenia taniej łaski, która skutkuje tolerancją grzechu. Nieposłuszeństwo w ''małych rzeczach'' i ''małe niewierności'' są zawsze wtedy zamiatane pod dywan. Tacy nauczyciele budują tylko Babilon, czyli wielką nierządnicę. I właśnie to potępia w tym miejscu Jezus.

 

 

                                                                                                Zac Poonen

 

 

Powyższy tekst jest fragmentem książki pt: Ostateczny Tryumf

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA