WILLIAM MARRION BRANHAM - CZYJ PROROK?

 

W jednym z numerów Gazety Wyborczej pojawił się artykuł pt. „Lekcja na fortepian i Biblię”, dotyczący samobójczej śmierci nauczycielki z Bielska Białej, która była członkiem pseudo chrześcijańskiego zgromadzenia wyznawców fałszywego-proroka Williama Marriona Branhama (1909-1965). Twórcą tego zgromadzenia był Niemiec polskiego pochodzenia, Ewald Frank z Krefeld. Prawie wszyscy wyznawcy Williama Branhama są byłymi członkami kościołów ewangelicznych, którzy odeszli od nauk Słowa Bożego i przystąpili do tzw. Branhamowców. Są to zgromadznia, które nie mają osobowości prawnej ani jednolitej struktury, jednakże najczęściej posługują się szyldem Biblijnie Wierzący Chrześcijanie z wizerunkiem orła w locie, jako znakiem rozpoznawczym.

 

Wyznawcy Williama Marriona Branhama uważają go za proroka i cudowne dziecko wierząc, że był posłany przez Boga. Twierdzą też, że w dniu jego narodzin do jego pokoju wdarło się światło i utworzyło aureolę nad jego głową. William Branham podobno od trzeciego roku życia słyszał głosy i miał widzenia. Utrzymywał też, że stale towarzyszył mu anioł, dzięki któremu miał moc uzdrawiania ludzi, ale choroby diagnozował na podstawie wibracji ręki, co z kolei w ogóle nie jest potrzebne osobom mającym dar uzdrawiania. Ów anioł miał mu też powiedzieć, że został posłany (tak samo, jak Jan Chrzciciel był), aby przygotować drogę przed powrotem Chrystusa na ziemię.

 

Branham był bardzo aktywnym mówcą. Jako mówca miał wyrobiony. ale też mocno manipulacyjny styl przemawia-nia, którym bez względu na okoliczności, umiał wszystko potwierdzić lub zaprzeczać, w zależności od potrzeby. Mawiał na przykład takie rzeczy:

 

''Wielu z was wierzy, że jestem prorokiem.
Ja nie mówię że nim jestem, ale to wy mówicie.
Wiemy jednak, że wizje które dał mi Bóg
nigdy nie zawiodły, ani jeden raz.''

 

''Jako sługa Boży który miał całe masy wizji
z których żadna nigdy nie zawiodła,
pozwólcie mi przepowiedzieć,
że ten wiek zakończy się około 1977 roku''

 

Menadżerem i promotorem nauk Williama Branhama był nie żyjący już Gordon Lindsay, jeden z prekursorów ruchu charyzmatycznego w USA i twórca szkoły Christ For The Nations, której filia aktywnie działa w Gdyni pod nazwą ''Chrystus dla Narodów'' (CHDN).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branham zginął w 1965 roku w wypadku samochodowym. Jego uczniowie spodziewali się, że ich prorok po trzech dniach zmartwychwstanie, co jednak nie nastąpiło. Na grobie postawiono mu miniaturę piramidy egipskiej. Taka sama piramida została postawiona w 1919 roku przez Watch Tower Society jako pamiątka po pracownikach Towarzystwa Strażnica spoczywających na cmentarzu Rosemond w okolicach Pittsburgha.

 

Nauki Branhama w swojej powierzchownej radykalności są bardzo podobne do nauk Świadków Jehowy, jednakże ich geneza i praktyki są bardziej typowe dla Charyzmatyków niż dla Świadków Jehowy. Przez te obydwa nurty są uznawane za Biblijne, pomimo ich jawnej niezgodności z Biblią. W Stanach Zjednoczonych spowodowało to wyłączenie wyznawców Branhama oraz charyzmatyków powiązanych z Johnem Wimberem (późniejszy Winnard → Toronto Blessing) z zielonoświątkowej denominacji Assemblies of God. Jednak w naszym kraju, ten ruch nadal uchodzi za nie szkodliwy, gdyż przy pierwszym kontakcie doznaje się tam wrażenia powagi i radykalności, która dzisiejsiaj już prawie zanika i której wielu pobożnym chrześcijanom brakuje.

 

Samobójstwo jednej z wyznawczyń Branhama pobudziło mnie do głębszego zainteresowania się problemem duchowości jego wyznawców, ponieważ zanim ta kobieta odebrała sobie życie, to napisała list w którym wyznała, że nie jest w stanie dłużej znosić obsesyjnie negatywnego podejścia do kobiet jakie panuje wśród Branhamowców, a które cechowało także Branhama.

 

Od starszych braci, który znają historię powstania Branhamowców dowiedziałem się, że wśród członków teych zgromadzeń występuje pewne dziwne, acz nagminne zjawisko. Mianowicie w większości rodzin, które przystąpiły do duchowości Branhamowców, zaczęły się pojawiać nagminne zaburzenia psychiczne oraz depresje i toważyszące im manie samobójcze. Natomiast z własnego doświadczenia wiem, że depresje i myśli samobójcze mogą czasami wynikać z dysfunkcji tarczycy, jednak w wiekszości przypadków są zazwyczaj duchowymi opresjami lub zniewoleniami, dotykającymi osoby zangażowanew w praktyki okultystyczne (także nieświadomie). Pomimo znacznie większej ilości przypadków odbierania sobie życia przez członków tego wyznania, ten fakt wciąż jest pomijany, a Branhamowcy są nadal mylnie utożsamiani z wyznaniem chrześcijańskim.

 

NIEKTÓRE Z NAUK WILLIAMA BRANHAMA


Kościół przez ostatnie 2000 lat zaprzepaścił prawdziwe przesłanie o królestwie Bożym.


Doktryna o Trójcy Świętej jest doktryną diabła, dlatego należy ją odrzucić.


Zodiak, Biblia i piramidy egipskie, to trzy równorzędne objawienia woli Boga dla ludzkości (to typowe wierzenia dla masonerii i ruchu New Age).


Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego jest znakiem opętania szatańskiego i cechuje on pokolenie Kainowe (Branhamowcy uznają tylko chrzest w imię swojego /czyt. innego/ Jezusa).


Bóg jest czymś wielkim i wiecznym. Na początku, zanim nastąpił jakikolwiek początek, nie był On nawet Bogiem. (…) Bóg jest obiektem uwielbienia, a wtedy nie było jeszcze nikogo, kto by go wielbił, żył zupełnie sam. I były w nim tylko pewne atrybuty, a atrybut to myśl.


Jezus Chrystus i Duch Święty to też tylko atrybuty.


Ewa poczęła Kaina współżyjąc z wężem. Potomkowie Kaina są przeklęci i czeka ich piekło, po milionach lat zostaną oni unicestwieni, a ocaleją tylko wyznawcy Branhama. Wszystkie inne wyznania to zwiedzenie, a przepowiednie Branhama należy traktować tak samo jak Pismo Święte.


Kościół ma dojść do doskonałej i ponaddenominacyjnej jedności poprzez zlikwidowanie wszystkich denominacji i stworzenie jednego światowego systemu religijnego.


W nowym zjednoczonym Kościele, wyłoni się namaszczona elita, która zaprowadzić rządy na ziemi i zwycięży moce szatana w okręgach niebieskich.


Nowy kościół z nowymi apostołami i prorokami będzie rozdawać dary Ducha Świętego swoim podwładnym za pomocą dotyku.


Znakiem ogólnoświatowego przebudzenia są złote i srebrne plomby w żębach, oraz złoty pył pojawiający się podczas nabożeństw.


Branhama cechowało obsesyjnie negatywne podejście do kobiet, przepowiedział on także koniec świata na rok 1977.

 

CO O TYM MÓWI BIBLIA?


Dziwię się że tak prędko dajecie się odwieść od tego który was powołał w łasce Chrystusowej, do innej ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my (apostołowie) albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy wcześniej tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście (od nas - apostołów), niech będzie przeklęty!

Czy chcę sobie zjednać ludzi, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Gdybym nadal chciał się przypodobać ludziom, to nie byłbym sługą Chrystusa (Gal 1:6-10 / Hioba 32:22)


 

Osoby zainteresowane szerszym ujeciem tego tematu,
odsyłam do książki pt:
Czyim prorokiem był William M. Branham?

 

 

 PRZESTRZEGAMY PRZED STRONĄ Z KOMENTARZAMI BIBLIJNYMI:

 

www.komentarzbiblijny.republika.pl

 

www.komentarzbiblijny.strefa.pl


Są to komentarze pisane przez wyznawców Williama Branhama, w które wpisano nauki Branhama, podważające podstawowe doktryny chrześcijańskie.

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA