W CO WIERZĄ MORMONI

''KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA ŚWIĘTYCH DNI OSTATNICH''

 

Zapewne większość z nas, spotkała się już z młodymi amerykanami mówiącymi łamaną polszczyzną, ubranymi w ciemne garnitury, eleganckie białe koszule i krawaty z tabliczkami “starszy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich”. Ci młodzi ludzie posługujący się zazwyczaj chrześcijańską terminologią twierdzą, że uznają Biblię jako natchnione Słowo Boże i oferują napotkanym osobom spotkania biblijne bądź lekcje języka angielskiego. Mormoni przywiązują dużą wagę do czystości życia, w związku z czym nie wolno im: palić papierosów, pić alkoholu a nawet kawy, herbaty i Coli wierzenia i doktryna mormonów są tak odległe od nauki Pana Jezusa i apostołów, jak ziemia od domniemanej gwiazdy Kolob, na której w otoczeniu niezliczonej liczby żon, mieszka bóg mormonów o imieniu Elohim.

 

Według nauki mormonów, żony owego boga Elohim bez przerwy rodzą dzieci, które choć zrodzone z boga i matek mających postać ludzką są jednak istotami niematerialnymi, i by zyskać powłokę cielesną, dziecko musi czekać, aż na Ziemi narodzi się również jakieś dziecko. Wówczas potomek boga zsyłany jest na Ziemię i wchodzi w ciało dziecka ziemskiego. Następnie jeżeli mormon żyje zgodnie z nakazami swojej religii, a więc uczestniczy w mistycznych rytuałach, nosi specjalną mormońską bieliznę i płaci dziesięcinę od swych zarobków, to po śmierci też stanie się bogiem i będzie żyć na własnej planecie wraz z żonami i niezamężnymi sługami, opiekującymi się jego dziećmi. Posiądzie też moc wysyłania własnych dzieci na inne planety zamieszkane przez ludzi. Według ich wierzeń miliony nowych bogów ludzi żyjących na różnych planetach oddają się nieustannej prokreacji, by swym potomstwem zaludniać kolejne planety.

 

Dla przeciętnego chrześcijanina może to brzmieć jak powieść science-fiction, jednak dla ponad sześciu milionów mormonów w Stanach Zjednoczonych jest to fundament wiary.

 

DOKTRYNA MORMONÓW

 

Na czele kościoła mormonów stoi prezydent, uznawany jako prorok natchniony przez Boga. Mormoni wierzą, że prawda o Bogu i Jezusie została przed dziesiątkami lat objawiona Josephowi Smithowi, a księga którą przetłumaczył Smith, czyli: Inny Testament Jezusa Chrystusa, znana dziś jako Księga Mormona. Opowiada między innymi o tym, jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu przybył do Ameryki, by tu odnaleźć i nauczać swoich uczniów. Opisuje ona wiele bitew, które jakoby doprowadziły do zagłady pierwotnych uczniów Jezusa na kontynencie amerykańskim. Największej kontrowersji nie budzą jednak opisy dawnej cywilizacji lecz interpretacja nauki o niebie, pochodzeniu człowieka, stosunek do Boga Ojca i Trójcy, a także nauka o wielu bogach.

 

Najważniejszą doktryną mormonów jest tzw. ''Wieczny Postęp''. Według niej, każdy kto będzie żył wartościowym życiem i wypełniał wszystkie rytuały kościoła mormonów i oddawał kościołowi dziesięć procent ze swoich dochodów, ten zostanie bogiem w następnym życiu. Natomiast biblijny Bóg Ojciec, jest tylko jednym z wielu bogów we wszechświecie, ale za to najważniejszym na ziemi.

 

Według Mormonów są trzy nieba, najwyższe jest dla tych którzy stali się bogami i boginiami, gdzie poprzez stosunki seksualne będą zaludniać kolejne planety. Mormoni, którzy na ziemi nie dostąpili ''niebiańskiego ślubu", będą w najwyższym niebie bezdzietnymi i pozbawionymi seksu aniołami, sługami bogów. Dla reszty ludzi pozostają dwa pozostałe nieba jedno dla dobrych, drugie dla złych.

 

Według Mormonów, Jezus jest bratem Lucyfera i współzawodniczył z nim o panowanie nad Ziemią, gdyż ich ojciec Elohim zdecydował, że Ziemia stanie się domem ich potomków. Lucyfer chciał rządzić całą planetą, i chciał ze wszystkich duchów uczynić bogów. Natomiast Jezus sądził, że należy pozostawić im wolny wybór, by mogły stać się bogami poprzez wiarę i uczynki. Kiedy Elohim i inni bogowie zaaprobowali plan Jezusa, wtedy Lucyfer rozzłościł się i zwołał trzecią część wszystkich duchów, by go poparły, po czym Duchy te zstąpiły na ziemię jako demony. Jednak za to, że niszczyły dzieło Jezusa, zabrano im powłokę cielesną. Natomiast duchy które poszły za Jezusem zostały zesłane na ziemię jako prawdziwi wierni, czyli rasa białych ludzi, a te, które nie opowiedziały się po żadnej ze stron, zostały ukarane ciemną skórą. To ostatnie stanowisko zostało zrewidowane przez kościół mormonów dopiero w czerwcu 1978 roku.

 

Orson Pratt, człowiek który został wyznaczony do sformułowania na piśmie doktryny Kościoła mormonów uznał, że Jezus był trzykrotnie żonaty, z Marią, Martą i Marią Magdaleną. Choć Mormoni zaprzeczają dziś jakoby w ich doktrynie były takie stwierdzenia, to jednak wielożeństwo jest dla mormonów rzeczą naturalną. Sam Joseph Smith miał wiele żon (różne źródła podają 27-84). Dzisiaj mimo istniejącego zakazu poligamii, uważa się, że około 25 tysięcy mormonów w USA ma więcej niż jedną żonę. Kobieta w mormońskim niebie ma tylko jedno zadanie - rodzenie dzieci. Statystyki wykazują, że wskaźnik rozwodów w stanie Utah jest wyższy niż gdziekolwiek indziej w USA, i notuje się tam najwięcej przypadków samobójstw i chorób psychicznych wśród kobiet.

 

Mormoni wierzą też, że ich zmarli przodkowie, którzy nie zostali ochrzczeni w Kościele Mormonów, mogą być ochrzczeni po śmierci. Ich potomkowie lub świątynni wolontariusze reprezentują ich podczas ceremonii chrztu, mając przypięte do ubrania kartki z imionami zmarłych. W Salt Lake City stworzono olbrzymie archiwa genealogii swoich wyznawców, by pomóc im w odszukaniu śladów swoich przodków. Zawierają one zapisy sięgające 400 lat wstecz i obejmują niemal cały świat. Archiwum przez cały czas jest uzupełniane. Mormoni ponadto wierzą w boską inspirację konstytucji Stanów Zjednoczonych, negują małżeństwa ludzi odmiennych ras i głoszą wyższość mężczyzny nad kobietą. Obok Księgi Mormona jako autorytetu doktrynalnego, Mormoni uznają jeszcze 2 inne księgi: ''Nauki i Przymierza'' i ''Perła Wielkiej Wartości''.

 

HISTORIA MORMONÓW

 

Joseph Smith przyszedł na świat w rodzinie, w której matka zajmowała się spirytyzmem, a ojciec poszukiwał skarbów za pomocą metod ponad naturalnych. Smith twierdził, że nie wiedział do którego z kościołów chrześcijańskich ma się przyłączyć – i jak twierdził – podczas modlitwy w tej sprawie miał pierwsze objawienie: ukazał mu się Bóg Ojciec i Jezus, którzy polecili mu nie wiązać się z żadnym wyznaniem, lecz czekać na dalsze wskazówki. W 1820 r. ukazał mu się Jezus, a w 1823 - anioł Moroni (jego relacje na temat tego ostatniego widzenia są sprzeczne).

 

Cztery lata później Joseph Smith odkopał ponoć złote tablice, które jak twierdził, przetłumaczył z “boską” pomocą z ''reformowanego języka egipskiego'' (???) na angielski. Następnie zwrócił tablice aniołowi, dla tego dzisiaj nie ma żadnego dowodu ich istnienia. Lecz zanim zostały uniesione przez anioła, oprócz Smitha widziało je ponoć 8 innych osób, których świadectwa znajdują się w każdym egzemplarzu Księgi Mormona. W 1842 r. Smith znalazł się w więzieniu oskarżony o niemoralność, fałszerstwa, ukrywanie się i inne przestępstwa, gdzie zginął w roku 1844 z rąk współwięźniów, co dało mu status męczennika.

 

Następcą Josepha Smitha został Bringham Young (różne źródła podają że miał 28-50 żon), pod którego przywództwem mormoni opuścili starą osadę Nauvoo i osiedlili się w Utah gdzie wkrótce powstało miasto Salt Lake City. Young stworzył nie tylko polityczną potęgę mormonów, ale także zdołał zbudować gigantyczne imperium ekonomiczne, a w okresie wojny secesyjnej (1861-1865) ustanowił nawet autonomiczny rząd w tym stanie (absolutna kontrola stanu Utah, wojna przeciwko armii Stanów Zjednoczonych w 1875r.). Był on także autorem wielu współczesnych doktryn mormonów np. nauki o zastępczym chrzcie za zmarłych (kopii inicjacyjnej ceremonii masońskiej), nauki, że Adam był Bogiem, a Ewa jedną z jego niebiańskich małżonek i nauki, że ogród Eden znajduje się w Missouri. Young był też zagorzałym rasistą, twierdził, że każdego kto zawrze związek małżeński z osobą ciemnoskórą, należy natychmiast zabić. Odznaczał się on wybitnym okrucieństwem, twierdził, że niektóre grzechy może zmyć tylko ludzka krew. W tym celu powołał do istnienia specjalny oddział, któremu w 1857 r. wydał rozkaz rozstrzelania stu dwudziestu nieuzbrojonych ludzi w Mountain Meadows.

 

BIBLIJNA OCENA DOKTRYNY MORMONÓW

 

Chociaż mormońscy misjonarze starają się stwarzać pozory, że przekazują ludziom naukę chrześcijańską (np. uczy się ich, że na pytanie o Boga powinni odpowiadać, iż wierzą w Ojca, Syna i Ducha Świętego), to jednak ich doktryna i cele życiowe nie mają nic wspólnego z dobrą nowiną o Panu Jezusie, o której mówi Nowy Testament.

 

Podstawowe doktryny mormonów przeczą jednak fundamentalnym naukom Pisma Świętego, w które wierzą wyznania chrześcijańskie (zbawienie z łaski przez wiarę, Trójca święta, istnienie nieba i piekła, wyłączny autorytet Biblii). Według nauki mormonów, objawienie woli Bożej następuje poprzez proroka stojącego na czele organizacji. Mamy tu do czynienia nie tylko z doktryną sprzeczną z nauką Pisma Świętego, ale i z dodawaniem do Pisma poza biblijnych objawień. Tymczasem List Judy wzywa wierzących aby podjęli walkę o wiarę która:

„raz na zawsze została przekazana świętym” (List Judy 1:3)

Mormoni wierzą, że Biblia jest Słowem Bożym, ale, że została źle przetłumaczona, i że Księga Mormona jest również Słowem Bożym, oraz świadectwem prawdomówności Biblii. W rzeczywistości oznacza to, że według mormonów, Biblia potrzebuje treści uzupełniającej w postaci innej księgi, co powoduje, że automatycznie przestaje ona być ostatecznym autorytetem.

 

Kolejny argument mormonów mówi, że księga Mormona jest drugim świadectwem Jezusa. Podobny argument można również przytoczyć na temat Strażnicy, która również o tym mówi. Pomija się tu jednak fakt, że księga Mormona mówi o Panu Jezusie rzeczy ewidentnie sprzeczne z Biblią. Znajduje się w niej również wiele błędów historycznych jak i geograficznych. Pomimo powoływania się na Biblię, nauka Kościoła mormonów jest zupełnie niespójna z ewangelią Jezusa i apostołów, do której mormoni podchodzą bardzo wybiórczo.

 

Mówiąc o niejasnym pochodzeniu Księgi Mormona trzeba dodać, że przynajmniej w części jest ona plagiatem pewnej historycznej powieści napisanej przez Solomona Spauldinga, i że ani badania archeologiczne, ani historyczne nie potwierdzają istnienia reformowanego języka egipskiego, w którym miały być rzekomo zapisane złote tablice Smitha. W przeciwieństwie do Biblii i innych dokumentów starożytnych, Księga Mormona mówi o miejscach i ludach, których nie możn zidentyfikować historycznie. Znamienny jest też fakt, że w satanistycznej biblii Antona La Veya jeden z aniołów nazywa się Mormon. Specjaliści od kultów religijnych utożsamiają genezę obrzędów mormonów z rytuałami satanistycznymi. W języku chińskim, słowo mormon znaczy wrota piekieł, co bardzo komplikuje pracę misjonarzom mormonów na całym obszarze chin.

 

Wielu amerykanów klasyfikuje mormonów jako zwykłą sektę, gdzie wymaga się bezwzględnego posłuszeństwa wobec wyznawanych zasad i dąży do ujednolicenia przekonań oraz postaw członków. Doktryna mormonów zawiera wiele elementów wierzeń staroegipskich jak również praktyk okultystycznych. Jezus mormonów, nie jest biblijnym Jezusem Chrystusem który był Bogiem, poczętym przez Ducha Świętego i objawionym w ludzkim ciele, gdyż Jezus mormonów został zrodzony w naturalny sposób. Jezus mormonów nie jest synem Bożym który objawił się w ciele by odkupić ludzkość: jest traktowany oddzielnie od Ojca i Ducha Św. Według nauki mormonów jest on bogiem takim samym jak setki innych bogów, którzy kiedyś byli ludźmi, a to są już koncepcje typowe dla religii wschodu i wszelkiej filozofii new age.

 

Nasz stosunek do Mormonów powinien być nacechowany zrozumieniem, że potrzebują oni jak wszyscy nowo narodzenia i wiary w jedynego Zbawiciela, którym jest Syn Boży, Bóg objawiony w ciele Jezus Chrystus. (1Tm 3:16)

 

Byli adepci i badacze kultów religijnych podkreślają, że obrzędy inicjacyjne na wyższe stopnie u mormonów są w istocie rytuałami masońskimi, a nawet satanistycznymi. Wszystkie aspekty doktryny Mormonów, takie jak: obietnica węża ogrodu Eden, że będziecie jak Bóg, odrzucenie dogmatu o Trójcy Świętej, zaprzeczenie zbawczego znaczenia ofiary Chrystusa i istnienia piekła, głoszenie, że prorok mormonów otrzymał nowe powszechne objawienia, wyraźnie wskazują, że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich oprócz nazwy, nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem.

„Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę,
tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.
Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali,
lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście (od nas),
lub inną ewangelię, której nie przyjęliście (od nas), znosicie to z łatwością.
Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom” (2Kor 11:3-5)


NIE WYPEŁNIONE PROROCTWA MORMONÓW

 

W 1831r. Joseph Smith powiedział, że nowe Jeruzalem będzie zbudowane w Missouri za jego życia, gdyż „nie przeminie to pokolenie dopóki nie zostanie zbudowany dom dla Pana”

 

Joseph Smith stwierdził, że na księżycu żyją ludzie i opisał ich wygląd.


Joseph Smith wyznacza datę końca świata na rok 1890.


Hebert C. Kimball ogłosił, że Bringham Young zostanie prezydentem USA.


Bringham Young prorokował, że amerykańska wojna domowa nie wyzwoli niewolników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA