KSIĄŻKA BRATA ZAC'A POONEN'A

DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA
+ PIĘĆDZIESIĄT CECH FARYZEUSZÓW


W wyniku cudownego Bożego działania udało nam się wydać w formie książki, cykl wykładów brata Zac'a Poonen'a, pt: „Duchowe Prawdy Nowego Przymierza”, wygłoszonych w głównym zborze Indyjskiej kongregacji Christian Fellowship Church w Bengalore. Dzięki Bożej łasce przerodziły się one w 35 książkę brata Zac'a, która została wydana tylko w naszym kraju. Książka ma 340 stron i jest dostępna w miękkiej oraz twardej okładce.


Zamówienia można składać na adres:

pio.zadlo@gmail.com

Powyższa książka nie jest adresowana do osób religijnych ani pasjonatów teologii. Znajdziesz w niej odpowiedzi na wiele niewygodnych pytań, których unikają etatowi duchowni oraz kaznodzieje dla których Kościół jest źródłem zysków. Jest to miecz, który w bardzo jasny sposób oddziela religijną obłudę od duchowości, dlatego autor adresuje ją wyłącznie do osób narodzonych na nowo, które są żywo zainteresowane zbawieniem i społecznością z Bogiem. Zawiera ona 70 krótkich, ale bardzo treściwych nauczań przepełnionych życiowym doświadczeniem i mądrością, które w bardzo jasny sposób omawiają wszystkie aspekty Nowego Przymierza i jako całość tworzą silny fundament wiary ewangelicznego chrześcijanina. Zac Poonen omawia w niej kluczowe zasady chrześcijańskiego życia, oraz postawy jakie powinny cechować osoby, które poprzez nowe narodzenie z wody i z Ducha zawarły przymierze z Jezusem Chrystusem.

 

Ze względu na fakt, iż treść książki jest zapisem kazań wygłaszanych zza kazalnicy, dlatego operuje bardzo prostym i obrazowym językiem, który zrozumie każda osoba, niezależnie od wieku i długości życia w wierze oraz poznania Pisma. Gwarantujemy, że dla każdego będzie ona tak samo ciekawa i odkrywcza. Jest to idealna propozycja dla młodych chrześcijan mających wiele pytań oraz osób, których życie przejawia duchową stagnacje lub które popadły w teologiczny zamęt. Dla łatwiejszego zrozumienia niuansów różniących uczniów Jezusa od ludzi religijnych, do książki została dołączona publikacja brata Zac'a Poonen'a, pt: Pięćdziesiąt cech faryzeuszów. Jeśli chcesz przywrócić kogoś do duchowej równowagi lub wyprowadzić z błędnego myślenia, to sprezentuj mu tę książkę.