PROROCTWO - GŁÓWNY DAR BUDUJĄCY KOŚCIÓŁ

 

Gdy Bóg jest obecny wśród nas, to na zgromadzeniu będzie do nas przemawiał. Taki jest dzisiejszy sens proroctwa.

 

W czasach Starego Testamentu proroctwo służyło do odkrywania przyszłości i kierowania ludźmi odnośnie tego, co i jak powinni robić. Jednakże w Nowym Przymierzu, słowo prorocze służy do przestrzegania, napominania i korygowania, uciszania odstępców, pocieszania i dodawania otuchy, zachęcania i budowania kościoła (1Kor 14:3).

 

Proroctwo jest głównym darem duchowym, który buduje kościół, dlatego ''trzymajcie się go niczym pochodni świecącej w ciemności, póki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszym sercu'' (2P 1:19). Bez tego światła, które powinno bezustannie świecić w kościele, nie możliwe jest, aby ostać się podczas zasadzek księcia ciemności. Bez proroctwa kościół pogrąża się w ciemności. Prawdziwym powodem tego, że wiele chrześcijańskich grup dobrze zaczęło, ale z czasem oziębło jest to, że zaczął tam stopniowo zanikać dar proroctwa.

 

Kiedy w czasach Starego Testamentu Boża obecność odchodziła od Izraela, wtedy była to jedna z oznak tego, że Izrael oddala się od Boga, bo nie ma już żadnego proroka pośród nich (Ps 74:1-9). Izrael odchodził od Boga zawsze wtedy, gdy nie było pośród nich proroka, tak jak w dniach Heliego (1Sam 3:1). Izrael był pod dobrym wpływem tylko wtedy, gdy słuchał Bożego proroka, tak jak za czasów proroka Samuela (1Sam 3:20). To właśnie prorok Samuel namaścił Dawida na króla, co rozpoczęło chwalebną erę w historii Izraela (1Sam 3:19).

 

Dzisiaj też powinniśmy się usilnie modlić o służbę proroczą w kościele, aby każde wypowiedziane słowo, docierało wprost do ludzkich serc, niczym strzała w środek tarczy, ponieważ dzięki darowi proroctwa ''wychodzą na jaw skrytości ludzkich serc'' (1Kor 14:25). W ten sposób, każdy człowiek w kościele otrzymuje światło na temat duchowych oszustw i grzechu.

 

Kościół otrzymał przykazanie: ''napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dziś, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo lub grzech'' (Hebr 3:13). Są grzechy jawne, ale są też grzechy subtelne i zakryte. Aby nas chronić przed nimi, Duch Proroctwa demaskuje zarówno oszustwa, grzech, jak i plany szatana.

 

Ilustracje tego widzimy w Starym Testamencie, kiedy król Aramu prowadził wojny z Izraelem. Za każdym razem kiedy on i jego dostojnicy planowali potajemnie zaatakować Izrael, to jego plany były ujawniane królowi Izraela dzięki proroctwom Elizeusza (2Krl 6:8-12). Król Izraela wiedział dokładnie, gdzie ustawić swoją armię aby chronić swój kraj i ocalić naród. W taki sam sposób ostrzega nas Pan Jezus, kiedy przez proroctwo na spotkaniach kościelnych ujawnia, w jakich sferach naszego życia niebawem zaatakuje nas szatan, dzięki czemu stajemy się czujniejsi.

 

Paweł przykazał Tymoteuszowi aby staczał dobry bój wiary, zgodne z wygłoszonymi słowami proroczymi, które kiedyś zostały nad nim wypowiedziane (1Tm 1:18).

 

Podczas spotkań naszego zboru w Bangalore, poprzez słowo prorocze, Duch wielokrotnie ostrzegał braci i siostry przed atakami wroga, z którymi spotkają się w nadchodzących dniach. Bóg dawał każdemu z nas słowo mądrości do życia osobistego, rodzinnego i dla nas wszystkich, jako kościoła. W Przypowieściach Salomona 24:3-4, napisano: ''Dom buduje się mądrością, ale umacnia się go roztropnością. A przez rozsądek (wiedzę), jego pokoje są napełnione z wszystkimi bogactwami''.

 

W kościele jest też miejsce na rozsądek - Słowo Boże jest wtedy przekazywane przez powołanych przez Boga nauczycieli. Jednak rozsądek (czyt. wiedza) jest niczym meble, którymi wyposażono dom, zbudowany dzięki mądrości.

 

Jeśli mamy w naszych kościołach tylko wiedzę biblijną, to będziemy jak rodzina, która posiada wiele cennych mebli, ale żyje na działce bez domu, bez dachu, a nawet bez podłogi.

 

Dlatego w Nowym Testamencie przykazano nam, abyśmy ponad wszystko dążyli do mądrości. ''A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana'' (Jak 1:5). To właśnie przez Bożą mądrość budowany jest kościół, a Boża mądrość przychodzi do kościoła zawsze przez dar proroctwa.

 

Dlatego na każdym zgromadzeniu, powinniśmy usilnie prosić o dar prorokowania (1Kor 14:1-5). Studium biblijne i ewangelizacja są dobre. Jeśli jednak chcemy zbudować kościół, który będzie czystym świadectwem Chrystusa, to dar prorokowania musi być na pierwszym miejscu.

 

 

                                                                                          Zac Poonen

 

 

 


Źródło: www.cfcindia.com/wftw/prophecy-is-the-main-gift-of-the-spirit-by …...


 tł. www.chlebznieba.pl


 

Zobacz też:

BOŻY PROROK I DUCHOWE PORUSZENIE

KAŻDY ZBÓR POTRZEBUJE SŁUŻBY PROROCZEJ

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA