MIŁOŚĆ DO PIENIĘDZY
POWODUJE DUCHOWĄ ŚLEPOTĘ

 

W Księdze Liczb 22-24 mamy historię Bileama. To jest bardzo ważny fragment, który porusza wiele zagadnień. Gdy król Balak poprosił proroka Bileama, aby przyszedł do niego i rzucił klątwę na Izraela, to Bileam pytał Boga o Jego wolę i Bóg mu powiedział bardzo wyraźnie, aby tego nie robił. Ale kiedy Balak obiecał Bileamowi, że obdarzy go zaszczytami i da mu duże pieniądze, wtedy Bileam postanowił zapytać Boga jeszcze raz. Co skłania ludzi do powtórnego pytania Boga o Jego wolę, gdy Bóg, który zna początek i koniec każdej sprawy, wyraźnie zabrania czegoś robić? Bileam chciał zdobyć sławę i bogactwo, dlatego 2 List Piotra 2:15 mówi, że Bileam: „umiłował zapłatę za czyny nieprawe”.

 

Bóg dał człowiekowi wolność wyboru i nigdy nas nie pozbawia wolnej woli. Możesz się znaleźć w sytuacji, że będziesz szukać woli Boga i w duchu będziesz mieć bardzo wyraźne przekonanie, że Bóg nie chce, abyś tego robił. Jeśli jednak będziesz widzieć w tym zysk lub dostrzeżesz coś atrakcyjnego, wtedy pojawia się pokusa, aby zapytać Boga jeszcze raz. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, to przypomnij sobie historię Bileama. Bóg nie zmienia zdania tylko dlatego, że człowiek chce więcej zarobić lub dostąpić ziemskich zaszczytów. Jeśli Bóg widzi, że człowiek chce iść własną drogą, to nie będzie go na siłę zatrzymywał i pozwoli mu nią iść. Dlatego nie zatrzymywał Bileama, gdy ten zaczął powtórnie pytać Boga o Jego wolę. Ale to nie była wola Boga.

 

Bóg nie pozbawił Bileama wolnej woli i nie uczynił go automatem. Bóg widział, że Bileam chce to zrobić, dlatego powiedział: „Jeśli chcesz, to idź”, tak samo, jak ojciec pozwolił synowi marnotrawnemu wyruszyć do odległego kraju. Bóg dał nam wolną wolę i nigdy nam jej nie zabiera. Ale w takich sytuacjach posyła swoich posłańców, aby próbowali nas zatrzymać. Bileam nie widział anioła, którego posłał Pan, ale widział go osioł. Jaki więc można z tego wyciągnąć wniosek? Tylko taki, że gdy człowiek jest zaślepiony miłością do mamony, wtedy nawet osioł widzi duchową rzeczywistość lepiej od niego! Osioł widział Bożego posłańca, bo nie kochał pieniędzy! Bileam nie mógł go zobaczyć, bo kochał pieniądze. Na Bileama zstępował Duch Boży i wtedy prorokował o przyjściu Chrystusa (Liczb 24: 2-17); lecz utracił to wszystko z powodu swojej miłości do pieniędzy.

 

Osioł mówiący do z Bileama, to pierwszy przypadek w Biblii mówienia obcymi językami. To był pierwszy przypadek, kiedy ktoś przemówił w obcym języku, którego nigdy się nie uczył. To było ponad naturalne zdarzenie, które niewątpliwie pochodziło od Boga. Ale z tego pierwszego przypadku mówienia obcym językami dowiadujmy się też że dar mówienia obcymi językami nie czyni nikogo duchowym. Dlatego należy pamiętać także o tym, że osioł nadal był głupim osłem po tym, jak przemówił obcym językiem i jak dzięki temu doświadczył nadprzyrodzonej mocy Boga!

 

Po tym zdarzeniu Bileam podsunął Moabitom przewrotny plan zniszczenia Izraela, aby sam Bóg stanął przeciwko nim, bo Bileam wiedział, że jeśli zaczną się dopuszczać nieprawości, to Bóg stanie się ich przeciwnikiem. Więc kazał Moabitom wysłać do obozu Izraela swoje najpiękniejsze córki, aby uwodziły synów Izraela. W wyniku tego, Izraelici zaczęli cudzołożyć i kłaniać się też bożkom, które Moabitki wniosły do obozu Izraela (porównaj Lb 25:1 z Obj 2:14), w wyniku tego Bóg zesłał na nich plagę, przez którą zmarło 24 000 osób (Lb 25:9). W taki sposób szatan zanieczyszcza wierzących także dzisiaj, dlatego z przykładu Bileama należy się uczyć dostrzegania szatańskich sideł i nieustannego zachowywania ostrożności.

 

 

                                                                                                            Zac Poonen

 

Przeczytaj też:

BÓG  I MAMONA

CHCIWOŚĆ - ZABÓJCZA MIŁOŚĆ

ABRAKADABRA - MODLITWA NAJEMNEGO ILUZJONISTY

 

 

The Love of Money Can Blind Our Spiritual Vision - 10.12.2017

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA