CHARAKTERYSTYKA POBOŻNEJ ŻONY

 

W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył Ewę, aby była pomocą dla mężczyzny. Sens tej posługi staje się w pełni zrozumiały, gdy zwrócimy uwagę na słowo „pomocnik”, którego Jezus użył w odniesieniu do Ducha Świętego (J 14:16). Duch Święty w cichy i niewidzialny, ale i w potężny sposób pomaga wierzącym. Tak samo kobieta została stworzona po to, aby w taki sam sposób pomagać mężowi. Działanie Ducha Świętego jest zakulisowe i tak samo ma wyglądać działanie kobiet.

 

Życie Jezusa jest wzorem także dla kobiet, ponieważ Słowo Boże stwierdza, że mąż jest głową żony w takim samym stopniu, jak Bóg Ojciec głową Chrystusa (1Kor 11:3). Jezus zawsze był posłuszny swojemu Ojcu, więc bogobojna siostra też będzie tak postępowała wobec swojego męża. Błąd Ewy w Ogrodzie Eden polegał na tym, że przed podjęciem decyzji nie skonsultowała się z mężem i w ten sposób została oszukana przez szatana (1Tm 2:14). Tam, gdzie zawiodła Ewa, tam Bóg powołuje dzisiaj chrześcijanki, aby oddawały Bogu cześć przez podporządkowanie się swoim mężom. Jak Jezus był podporządkowany Ojcu, tak Kościół musi być podporządkowany Chrystusowi (Ef 5:24).

 

W wyniku buntu Lucyfera we wszechświecie pojawił się grzech, a warunkiem zbawienia jest posłuszeństwo Chrystusowi. Największą mocą, jaka istnieje we wszechświecie jest pokorny duch i uniżenie wobec Boga. To jest cecha Ducha Chrystusowego, który pokonał na krzyżu wszystkie zbuntowane demony. Gdy żona jest podporządkowana mężowi, to tak naprawdę jest posłuszna Bogu, który jej to nakazuje i dzięki temu pozostaje pod wpływem największej mocy we wszechświecie. Wtedy nawet niewierzący mężowie mogą zostać przekonani przez tę moc (1P 3:1-2). Jeżeli przez całe życie będzie żyła w takim duchu, to zostanie zaliczona do zwycięzców i zostanie zakwalifikowana do królowania z Jezusem w wieczności (Obj 3:21).

 

Dzisiaj szatan też zwodzi kobiety i jak kiedyś zbuntowany duch sprowadził na manowce wielu aniołów, tak samo dzisiaj prowadzi na manowce wiele kobiet. Księgi Przypowieści 21:19 mówi, że zbuntowana żona zamienia swój dom w jałowe pustkowie - gorsze niż jakakolwiek pustynia. Z drugiej strony, Księga Przypowieści 12:4 mówi, że pobożna i uległa żona traktuje swego męża jak króla i w ten sposób zmienia swój dom w pałac. Mówiąc w sposób duchowy, twój dom może być pałacem, ale może być też duchową pustynią. Wszystko zależy od tego, jaką jesteś żoną. Nic dziwnego, że Bóg najbardziej ceni u kobiet pokorę, łagodność i cichego ducha (1Ptr 3:4).

 

Księga Przypowieści 31:10-31 wymienia kilka cech bogobojnej żony. Jej serce, ręce i język są tutaj opisane jako doskonałe. Nie ma tutaj gloryfikowania urody ani kobiecych wdzięków, które są zmienne i przemijające (Prz 31:30). Byłoby wspaniale, gdyby wszystkie kobiety i dziewczęta wzięły sobie to do serca, a szczególnie mężczyźni poważnie myślący o małżeństwie.

 

Serce pobożnej kobiety jest przepełnione bojaźnią Boga (Prz 31:30). To jest fundament jej życia. Pracuje swoimi rękoma, szyjąc ubrania, gotując posiłki, sadząc drzewa i pomagając ubogim (Prz 31:13-22). Jej słowa są zawsze uprzejme i pełne mądrości (Prz 31:26). Nawet jeśli nie jest piękna, to jest bogobojna, pracowita i serdeczna. Chwała Boga przejawia się w jej czystym sercu, szorstkich dłoniach i łagodnym języku. (W przeciwieństwie do kobiet tego świata, które mają przewrotne serca, delikatnie dłonie i ostre języki!). To właśnie w tych sferach Bóg chce dzisiaj objawiać swoją chwałę i szuka kobiet, przez które będzie mógł to czynić.

 

Prawdziwą pomocą dla męża jest pobożna żona, która nieustannie wyświadcza mu dobro do końca swoich dni - nie tylko od czasu do czasu (Prz 31:12). Która nigdy nie traci pierwszej miłości do swojego męża. Która dopasowuje się do jego pracy i do jego powołania, pokornie dbając o dom, będąc gospodarną, oszczędną i ostrożną w wydawaniu pieniędzy, aby nie były marnowane. Pobożna kobieta zwalnia męża z obowiązków domowych, aby mógł pełnić służbę dla Pana (Prz 31:23-27). Nic więc dziwnego, że mąż ją tutaj chwali mówiąc, że przewyższa wszystkie kobiety na świecie (także te, które są kaznodziejkami i premierami; Prz 31:29) - ponieważ dobrze rozumie sens swojego powołania. Tylko takie kobiety zasługują na to, aby być przykładem dla innych kobiet (Prz 31:31).

 

                                                                                            Zac Poonen

 

 

 

Characteristics of a Virtuous Wife / 03.08.2014

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA