BÓG I MAMONA


Gdy Jezus mówił o szatanie jako władcy tego świata (J 14:30), to nigdy nie nakreślał go jako alternatywy wobec Boga. Gdy mówił o dwóch panach, którym można służyć, to nie mówił, że jest to Bóg i szatan, ale że jest to Bóg i mamona (Łk 16:13). Chrześcijańscy kaznodzieje mówią zazwyczaj, że jest to wybór pomiędzy Bogiem i szatanem, ale Jezus postawił ludzi przed wyborem Boga lub mamony.

 

Szatan jest mistrzem intrygi. On wie, że jeśli powie ludziom, aby wybierali między Bogiem a nim, to nikt go nie wybierze, a jeśli da ludziom wybór pomiędzy Bogiem a mamoną, to nawet odrodzone osoby będą miały trudność z podjęciem właściwej decyzji. On dobrze wie, że większość chrześcijan nawet swoje miejsce pracy i miejsce zamieszkania uzależnia od swoich możliwości finansowych, a nie od pragnienia służenia Bogu. A szatan wie, że tacy wierzący są bezużyteczni dla Boga, niezależnie od ich aktywności religijnej.

 

On wie, że większość chrześcijan uzależnia swoje plany od ilości posiadanej mamony, zamiast od Ducha Świętego i że w wieczności wszystkie ich przedsięwzięcia są bezwartościowe nawet wtedy, gdy raporty ich działalności będą publikowali najwybitniejsi eksperci od public relations, w najpoczytniejszych czasopismach chrześcijańskich!!!

 

Zasadzek szatana nie można ignorować. W Liście do Efezjan 6:11 nakazano nam przywdziać całą zbroję Bożą - nie po to, aby się ostać przed gniewem Boga, tylko przed zasadzkami diabelskimi. Gniew szatana nigdy nie szkodził dziełu Bożemu, ponieważ wszystkie prześladowania zawsze prowadziły do rozkwitu Kościoła Jezusa Chrystusa. Jednak tam, gdzie szatanowi nie udało się niczego osiągnąć gniewem, tam zazwyczaj odnosiły skutek jego zasadzki (Obj 12:11-12). On lubi być poza zasięgiem ludzkiego wzroku, ponieważ wie, że wtedy lepiej może zwodzić.

 

Jeżeli wierzący podejmują swoje decyzje kierując się miłością do mamony, to służą księciu mamony nawet wtedy, jeśli wydaje im się, że służą Bogu!!! Jeśli wierzący człowiek ma niewłaściwy stosunek do mamony, to będzie błądził we wszystkich sferach swojego życia, ponieważ wtedy staje się częścią tego świata, który nasz Pan ma zamiar zniszczyć. Taki człowiek staje się zdrajcą, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ zaczyna działać na zasadach wyznaczonych przez przeciwnika. Nieświadomość w kwestii podstępów przeciwnika jest dzisiaj głównym problemem większości wierzących.

 

Zanim Pan Jezus poszedł na krzyż, to powiedział swoim uczniom: „nadchodzi pan tego świata, ale on nie ma nic we mnie” (J 14:30). Mamona nie miała żadnego wpływu na życie Jezusa, dlatego szatan nie mógł znaleźć żadnego punktu zaczepienia. Jednak w życiu większości wierzących szatan znajduje mnóstwo punktów zaczepienia dzięki mamonie. W ten sposób odwraca on ludzi od doskonałego planu Boga dla ich życia.

 

Przez ostatnie XX wieków, największą niechęć wobec sług Pana zawsze okazywali ci wierzący, którzy mogą być wierni Biblii we wszystkich kwestiach, ale nie są wierni Biblii w stosunku do mamony!!! To, że wierzący kochający mamonę sprzeciwiają się Bożym prorokom nie jest zaskakujące, bo Jezus też się zetknął ze sprzeciwem faryzeuszów i przywódców religijnych, którzy wszystkie doktryny mieli właściwe (Mt 23:3), lecz kochali mamonę i służyli mamonie (Łk 16:14).

 

Chrześcijanie uganiający się za mamoną mają mnóstwo pieniędzy i mogą podróżować, gdzie tylko chcą i kiedy chcą. Mają jej tyle, że mogą kupować co chcą i kiedy chcą. Tylko materialiści kochający mamonę mogą sobie pozwolić na taki styl życia. Ale prowadząc taki styl życia, nie mogą być świadkami Chrystusa pośród cierpiących ludzi.

 

Posiadanie nadmiaru pieniędzy jest bardzo niebezpieczne. Zbyt wiele pieniędzy miał Jonasz, dlatego mógł sobie pozwolić na bilet do Tarszysz i popłynął tam, wbrew woli Pana. Gdyby Jonasz nie miał nadmiaru pieniędzy, to w ogóle nie byłby zagrożony taką pokusą. Dlatego Jezus pozostawił apostołów ubogimi, aby zachować ich od tego rodzaju pokus. Bóg który uczynił bogatym Hioba, Abrahama i Dawida, mógł z łatwością uczynić bogatymi także apostołów, ale tego nie zrobił. Dlaczego? Bo apostołowie Nowego Przymierza muszą prowadzić walkę z szatanem, w przeciwieństwie do świętych Starego Przymierza. Więc, aby wypełnić te cele, bardzo ważnym jest, aby szatan nie znalazł w nich miłości do mamony, kiedy wystąpił przeciwko nim.

 

A jak jest z tobą, kiedy szatan występuje przeciwko tobie? Czy ma kontrolę nad tobą? Czy znajduje w tobie miłość do mamony?

 

Walka przeciwko szatanowi nie toczy się na ziemi, lecz w sferze duchowej (Ef 6:12). To właśnie tam, moc szatana ma zostać przez nas zwyciężona (Mt 18:18). Taką walkę wygrywają tylko ci, którzy mają niebiańskie myślenie. Ludzie kochający mamonę są przegrani w tej walce, bo myślą kategoriami typowo ziemskimi. Szatan dobrze o tym wie, nawet jeśli ty tego nie wiesz.

 

W niebie święci chodzą po ulicach ze złota. Niebo zostało przygotowane dla tych, którzy żyjąc na ziemi nauczyli się mieć złoto pod swoimi stopami. Twoje posty i modlitwy nigdy nie osiągną celu, jeżeli masz ziemskie przekonania i kochasz mamonę. Przed Bogiem, skuteczne są tylko modlitwy takich sprawiedliwych, jak Eliasz, którzy nie są przywiązani do rzeczy ziemskich (Jak 5:16-17). Dlatego Bóg czasami pozwala, abyśmy tracili duże kwoty pieniędz, aby odwieść nas od miłości do mamony i uczynić bardziej owocnymi.

 

Uczciwym i szczerym uczniom Jezusa bardzo trudno jest stać się bogatymi w świecie, który jest pod panowaniem szatana. Aby w takim świecie stać się zamożnym, trzeba przestrzegać zasad ustalonych przez szatana i nie wolno być posłusznym Słowom Boga. Biblia mówi to bardzo wyraźnie, że „ci, którzy chcą być bogaci, wpadają tylko w sidła pokus, oraz liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które wiodą ich na zgubę i zatracenie” (1Tm 6:9). Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu” (Łk 12:21; 1Tm 6:17).


To dotyczy także kaznodziejów, którzy stali się bogaci dzięki głoszeniu Ewangelii i sprzedaży swoich książek lub nagrań. Kolejną pułapką w dzisiejszych czasach jest organizowanie wycieczek do Izraela (ziemi świętej ???). Zazwyczaj jest tak, że jeśli pastorowi uda się namówić 10 osób na wyjazd do Izraela, wtedy otrzymuje on darmowy bilet od biura podróży. Tacy kaznodzieje nie są sługami Jezusa Chrystusa, tylko mamony i złotego cielca. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy byłem kiedykolwiek w ziemi świętej. Odpowiedziałem mu, że jestem tam codziennie!!!

 

Teologia sukcesu została wymyślona w drugiej połowie XX wieku przez pastorów kochających mamonę, którzy potrzebowali ''biblijnego'' usprawiedliwienia wystawnego stylu życia i fortun zgromadzonych z dziesięcin swoich ofiar. Więc odszukali starotestamentowe obietnice, które Bóg dał Izraelowi, po czym zaczęli je głosić, jako oznakę Bożego błogosławieństwa. A wszyscy wierzący, którzy kochają mamonę, przyklasnęli tej nowej ewangelii !!!

 

Gdy pewien amerykański dziennikarz usłyszał o zborze w którym głoszono teologię sukcesu, to postanowił sprawdzić czy to naprawdę działa. Poszedł więc na parking kościoła i sprawdził marki zaparkowanych tam samochodów. Zauważył wtedy, że na miejscach dla pastorów stały drogie samochody, lecz pozostałe pojazdy były tanich marek. Ten człowiek doszedł do wniosku, że teologia sukcesu sprawdza się tylko w życiu pastorów, którzy żyją z dziesięcin i ofiar swoich wiernych!!! Reszta ludzi żyje na takim samym poziomie, na jakim żyła wcześniej!!! Ci kaznodzieje fałszują Ewangelię nawet w tak biednym kraju jak Indie, aby się bogacić na ofiarach i dziesięcinach ubogich ludzi.

 

Jak myślisz, co Pan myśli o przywódcach zborów, którzy goniąc za mamoną zaczynają tolerować grzech i stawać się bezsilni w walce z szatanem. Jeśli bramy piekielne przemogły jakiś zbór, wtedy jest to dowód, że nie jest to już zbór naszego Pana, bo Bożego Kościoła moce ciemności nigdy nie przemogą (Mt 16:18).

 

Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie prawdziwe przebudzenie w mocy Ducha Świętego, to będzie to przebudzenie, które najpierw uwolni wierzących od miłości do mamony, bo tylko takie przebudzenie może wypłoszyć ze zborów księcia mamony. Każde inne tak zwane ''przebudzenie'' będzie fałszerstwem.

 

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

 

                                                                                                        Zac Poonen

 

 

 

Przeczytaj też:

MIŁOŚĆ DO PIENIEDZY POWODUJE DUCHOWĄ ŚLEPOTĘ

CHCIWOŚĆ - ZABÓJCZA MIŁOŚĆ

ABRAKADABRA - MODLITWA NAJEMNEGO ILUZJONISTY

CÓDOTWÓRCA CZY KOSIARZ UMYSŁÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA