NOWOŚCI NA STRONIE                              

     KSIĄŻKA - Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA     

 

My nie otrzymaliśmy ducha tego świata, lecz ducha który jest od Boga, 
abyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane, o nich też mówimy,
lecz nie słowami ludzkiej mądrości, ale w słowach których naucza Duch Święty,
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę  (1Kor 2:12-13)

 

 WITAMY NA STRONIE CHLEB Z NIEBA


Strona www.chlebznieba.pl jest adresowana do wszystkich narodzonych na nowo uczniów Chrystusa. Treści zamieszczone na chlebznieba.pl są wykładnią Pisma Świętego z zachowaniem kontekstów biblijnych lub apologetyczną analizą zjawisk mających miejsce w środowiskach ewangelicznych, przedstawionych w świetle nauki biblijnej. Nasz portal nie jest powiązany z żadnym kościołem ani wyznaniem. Uważamy, że Słowo Boże jest ponadczasowe i żadna denominacja ani organizacja religijna nie otrzymała wyłączności na zbawianie ludzi, ani interpretację Słowa Bożego, bo Biblia sama się wykłada, gdyż zawiera odpowiedzi na wszystkie duchowe kwestie dotyczące człowieka, świata, życia i zbawienia.

 

Większość chrześcijan nie jest świadoma faktu, iż większość współczesnych duchownych to nieodrodzeni duchowo nikolaici, którzy chcą panować nad Bożym ludem, aby czerpać z niego zyski. Jezus jest dla takich osób tylko narzędziem do osiągania własnych celów, dlatego większość z nich odrzuca etykę biblijną i wiele nauk apostolskich, aby realizować własne ambicje. Takie osoby prawie zawsze głoszą tanią łaskę, teologię sukcesu, filozofie korporacyjne, kalwinizm lub psychologię, bo tematy upamiętania, pokuty i brania własnego krzyża są sprzeczne z ich filozofią życia. Natomiast Biblia uczy, że Pana nie ujrzy żaden człowiek, który się nie upamięta, nie pokutuje i zmienia swojego sposobu myślenia.

 

Kierujemy się powszechną zasadą, że działalność instytucji i osób publicznych, nierozerwalnie wiąże się z publiczną oceną ich działań i głoszonych przez nich nauk. Dlatego niektóre publikacje umiesz-czone na tej stronie, bardzo czytelnie bądź nawet imiennie wskazują na pewne instytucje lub osoby rozpowszechnianijące błędne nauki, które odwodzą od drogi Pańskiej lub przyczyniają się do powsta-wania pseudochrześcijańskich nurtów, w których Jezusa zastąpili samozwańczy przywócy religijni. Zaznaczamy jednak, że publikacje zamieszczne na naszej stronie są wyłącznie materiałami informa-cyjnymi dla osób zainteresowanych czystą prawdą biblijną. Nie mają one na celu szkodzenia tym ludziom, ani zjednywania sobie ich przeciwników. Zamieszczamy je wyłącznie jako przestrogę dla nowo narodzonych chrześcijan, przed trudno dostrzegalnymi zagrożeniami duchowymi, które mogą bezpowrotnie zrujnować życie duchowe dzieci Bożych.

 

Nauczyciele, których wykłady zamieszczono na stronie, są braćmi z różnych denominacji biblijnie wierzących chrześcijan, których życie potwierdza to, czego nauczają innych (to jest nasza zasada). Jeżeli znajdziesz na tej stronie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, to dziękuj za to Bogu i pytaj o wszystko nadal, bo On zawsze odpowiada. Kimkolwiek jesteś, życzymy Ci owocnego wzrostu. 

 

... człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem,
i nie może ich zrozumieć, gdyż należy je duchowo rozsądzać  (1Kor 2:14)