NOWOŚCI NA STRONIE                              

    KSIĄŻKA - Zac Poonen - DUCHOWE PRAWDY NOWEGO PRZYMIERZA     

 

My nie otrzymaliśmy ducha tego świata, lecz ducha który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, o nich też mówimy, lecz nie słowami ludzkiej mądrości, tylko tymi, których uczy Duch Święty, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę (1Kor 2:12-13).

 

 WITAJ NA STRONIE CHLEB Z NIEBA


Strona www.chlebznieba.pl (BreadFromHeaven.pl) jest adresowana do uczniów Chrystusa, którzy narodzili się na nowo. Treści zamieszczone na chlebznieba.pl są wykładnią Pisma Świętego z zachowaniem kontekstów biblijnych lub apologetyczną analizą zjawisk mających miejsce w środowiskach ewangelicznych, przedstawionych w świetle nauki biblijnej. Nasz portal nie jest powiązany z żadnym kościołem ani wyznaniem. Uważamy, że Słowo Boże jest ponadczasowe i żadna denominacja ani organizacja religijna nie otrzymała wyłączności na zbawianie ludzi, ani interpretację Słowa Bożego, bo Biblia sama się wykłada, gdyż zawiera odpowiedzi na wszystkie duchowe kwestie dotyczące człowieka, świata, życia i zbawienia.

 

Większość chrześcijan nie jest świadoma faktu, iż większość współczesnych duchownych to nieodrodzeni duchowo najemnicy, którzy chcą panować nad Bożym ludem i czerpać z niego zyski. Jezus jest dla takich osób tylko narzędziem do osiągania własnych celów, dlatego większość z nich odrzuca etykę biblijną i wiele nauk apostolskich, aby realizować własne cele. Tacy ludzie prawie zawsze głoszą tanią łaskę, teologię sukcesu, filozofie korporacyjne, psychologię, kalwinizm oraz nieutracalność zbawienia, bo tematy upamiętania, pokuty i brania własnego krzyża są sprzeczne z ich ideologią oraz stylem życia. Natomiast Biblia uczy, że Pana nie ujrzy żaden człowiek, który się nie opamięta z życia w grzechu, nie pokutuje i zmienia swojego sposobu myślenia.

 

Kierujemy się powszechną zasadą, że instytucje i osoby publiczne, podlegają publicznej ocenie ich działań oraz głoszonych przez nich nauk. Dlatego niektóre publikacje umieszczone na tej stronie, bardzo czytelnie bądź nawet imiennie wskazują na pewne instytucje lub osoby rozpowszechniające błędne nauki, które odwodzą ludzi od drogi Pańskiej lub przyczyniają się do powstawania parachrześcijańskich nurtów religijnych, w których Jezusa zastąpili etatowi duchowni. Publikacje zamieszczone na tej stronie są materiałami wyłącznie informacyjnymi dla osób zainteresowanych czystą prawdą biblijną. Nie mają one na celu szkodzenia tym ludziom, ani zjednywania sobie ich przeciwników. Zamieszczamy je jako przestrogę dla odrodzonych chrześcijan, przed trudno dostrzegalnymi zagrożeniami duchowymi, które mogą im bezpowrotnie zrujnować życie duchowe.

 

Nauczyciele, których wykłady zamieszczono na stronie, są braćmi z różnych denominacji biblijnie wierzących chrześcijan, których życie potwierdza to, czego nauczają innych (to jest nasza zasada). Jeżeli znajdziesz na tej stronie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, to dziękuj za to Bogu i pytaj o wszystko nadal, bo On zawsze odpowiada. Kimkolwiek jesteś, życzymy Ci owocnego wzrostu. 

 

Zmysłowy człowiek nie przyjmuje rzeczy, które pochodzą od Ducha Bożego, bo wydają mu się głupie i nie może ich zrozumieć, ponieważ należy je duchem poznawawać. Człowiek duchowy rozumie to wszystko, lecz sam nie jest przez nikogo rozumiany (1Kor 2:14-15).