UHONOROWANIE GORLIWOŚCI PINECHASA

 

Cechą wyróżniającą ciało Chrystusa jest niska samoocena (1Ptr 4:17), wynikająca z życia przed Bożym obliczem. Kiedy Izajasz, Hiob i Jan zobaczyli Boga, to wszyscy najpierw zobaczyli swój grzech i zrozumieli własną nicość (Iz 6:5; Hi 42:5-6; Obj 1:17).

 

Gdy Adam i Ewa naruszyli Bożą świętość, to zostali wypędzeni z Edenu. Następnie Bóg postawił przed ogrodem Eden dwa cheruby z wirującymi mieczami, aby strzegły drogi do drzewa życia. Drzewo Życia symbolizuje życie wieczne (Boską naturę), którą przyszedł nam dać Jezus. Wirujący miecz symbolizuje krzyż, na którym musi zawisnąć życie każdego człowieka, który chce mieć udział w Boskiej naturze. Ten miecz najpierw spadł na Jezusa, a wraz z nim zostają ukrzyżowane osoby, które narodziły się na nowo (Gal 2:20). „A do Jezusa Chrystusa należą ci, którzy ukrzyżowali swoje ciała, wraz z jego pragnieniami i pożądliwościami” (Gal 5:24).

 

Ten miecz muszą dzierżyć, jak cheruby, starsi zboru i muszą głosić, że jedyną drogą do świętego życia jest uśmiercanie własnej cielesności. Droga powrotu do społeczności z Bogiem prowadzi przez ten miecz. Większość zborów nie używa już tego miecza, dlatego są pełne kompromisów i przestały być ciałem Chrystusa.

 

W Księdze Liczb 25:1 napisano, że gdy Izrael zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu, to jeden Izraelita wprowadził Moabitkę do swojego namiotu (Lb 25:6). Tego dnia gorliwy kapłan Pinechas chwycił włócznię, wszedł do tego namiotu i zabił tego mężczyznę i tę kobietę (Lb 25:7-8), ocalając w ten sposób Izraela. Wtedy Bóg zatrzymał zarazę, ale do tego momentu zginęły 24 tysiące ludzi (Lb 25:8-9). Zaraza rozprzestrzeniała się tak szybko, że gdyby nie ten jeden „cherub, dzierżący miecz”, to tego dnia zaraza unicestwiłaby całego Izraela.

 

Czy widzisz, jak cenne jest posiadanie w zborze „cheruba z mieczem”?

 

Dzisiaj w zborach też się bardzo szybko rozprzestrzenia zaraza, ponieważ nie ma wystarczającej liczby Pinechasów, którzy używają miecza. Wielu kaznodziejów i starszych zwodzi ludzi nieustannym zachęcaniem do miłowania Midianitów. Diabeł poda Ci sto argumentów, dlaczego nie powinieneś używać tego miecza w zborze. Na poparcie swoich argumentów zacytuje Ci nawet Pismo, tak samo, jak cytował Pismo Jezusowi.

 

Czy Pinechas coś zyskał dla siebie używając miecza? Nic nie zyskał. Z drugiej strony mógł wiele stracić. Na pewno stracił reputację miłego i łagodnego brata !! Zapewne stał się obiektem obmów i nienawiści, ze strony przyjaciół i krewnych zabitego mężczyzny. Ale Pinechasa motywowała chwała i cześć Bożego imienia, dlatego Bóg położył swoją pieczęć na jego służbie, bo „okazał się gorliwy” (Lb 25:11). Tak naprawdę, to liczy się tylko Boża aprobata dla tego, co robimy. Następnie Pan powiedział o Pinechasie: „Oto zawieram z nim przymierze pokoju, bo okazał gorliwoś dla swojego Boga” (Lb 25:12-13). Dzisiaj w wielu zborach nie ma pokoju, ponieważ starsi tych zborów szukają pokoju po ludzku - bez użycia Bożego miecza. Rezultatem tego są ciągłe walki i spory. Pokój Chrystusowy nabywa się mieczem (który zabija ludzką cielesność) - zarówno w domu, jak i w zborze.

 

Ci, którzy przewodzą zborom i chcą zachować swój zbór w czystości, muszą płonąć zazdrością o chwałę Bożego imienia. Muszą zapomnieć o reputacji życzliwych i łagodnych osób, i muszą się troszczyć wyłącznie o chwałę Bożego imienia.

 

To właśnie gorliwość o cześć Bożego imienia sprawiła, że Jezus wypędził handlarzy ze świątyni. Pochłonęła Go gorliwość o Boży dom (J 2:17). To jest najważniejsza część tego, co my nazywamy podobieństwem do Chrystusa. Ale kto jest dzisiaj zainteresowany byciem podobnym do Chrystusa, jeśli to go może uczynić nierozumianym i niepopularnym?

 

 

                                                                                                Zac Poonen

 

 

 

God Honoured Phinehas for his Zeal  / 16.08.2020

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA