Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

LEKARSTWO NA BRAK RÓWNOWAGI

 

Ciało Chrystusa można porównać do szpitala. Gdy ludzie są chorzy i trafiają do szpitali, w których są kierowani na różne oddziały, gdzie jest im udzielana pomoc. Szpital ma różne oddziały, bo jedni potrzebują zastrzyku, inni fizjoterapii, a jeszcze inni operacji lub pomocy okulisty albo laryngologa. Okulista zawsze patrzy ludziom w oczy, ale nie dlatego, że inne organy uważa za nieważne, tylko dlatego, że jego specjalnością jest wzrok. Tak samo jest z Ciałem Chrystusa, gdzie każdy dojrzały wierzący otrzymuje inny dar i inne powołanie. Można powiedzieć, że jeden człowiek nie powoduje równowagi. Jedyną idealnie wyważoną osobą, która kiedykolwiek chodziła po tej ziemi, był nasz Pan, Jezus Chrystus. Wszyscy pozostali nie są wyważeni - nawet najlepsi z nas. Równowagę można osiągnąć tylko wtedy, gdy współpracujemy z innymi braćmi i siostrami z pozostałych oddziałów Bożego szpitala. Dlatego w Bożym szpitalu nie ma miejsca na indywidualizm!

 

Dobry szpital ma wiele oddziałów, które leczą różne dolegliwości. Tak samo Ciało Chrystusa otrzymało wiele darów duchowych i różnorodne powołania, aby mogło pomagać ludziom. Żaden zbór ani żadna grupa nie posiada wszystkich darów Ducha Świętego. Ale całe Ciało Chrystusa posiada wszystkie dary i każdy powinien wiedzieć, do czego został powołany w Ciele Chrystusa.

 

Świat jest pełen ludzi chorych duchowo i nikt nie jest beznadziejnym przypadkiem. Nasz Pan może każdego całkowicie uzdrowić. Tak brzmi dobra nowina głoszonej przez nas Ewangelii. W szpitalu Jezusa Chrystusa może znaleźć uzdrowienie nawet najgorszy grzesznik i największy zboczeniec, bo dobry szpital nigdy nie odwraca się od ludzi poważnie chorych. Tak robią słabe szpitale, które nie są przystosowane do zajmowania się poważnymi przypadkami. W ten sam sposób dobry zbór nigdy nie powie nawet największemu grzesznikowi, że jego sytuacja jest beznadziejna!

 

Dobry zbór może zmienić nawet najgorszych grzeszników w najświętszych ludzi, jeśli oni wyrażą zgodę na Boży sposób leczenia. Ciało Chrystusa jest porównane do ludzkiego ciała. W ludzkim ciele każdy organ spełnia konkretną funkcję i koncentruje się wyłącznie na niej, ale ceni i współpracuje z innymi częściami ciała, które spełniają inne funkcje. Właśnie tak musi być w ciele Chrystusa, jeśli pracujesz z innymi osobami. W 12 rozdziale 1 Listu do Koryntian, Duch Święty posługuje się przykładem oczu, uszu, rąk i stóp, aby zobrazować jak Ciało Chrystusa ma używać darów Ducha Świętego.

 

Ja wciąż zwracam uwagę na podobne rzeczy w Biblii, ponieważ takie brzemię dał mi Pan i trwam w służbie do której zostałem powołany przez Boga, bo wiem, że to jest jedyna służba, w której jestem użyteczny dla mojego Pana. Jeśli zacząłbym robić coś innego, to zniweczę Boży plan wobec mnie, ale doceniam też powołania innych ludzi i nigdy nie byłem ich przeciwnikiem. Żołądek bardzo ceni rękę, ale nie próbuje robić tego, co ręka i nie podnosi jedzenia z talerza. Żołądek pozwala, aby robiła to ręka, a następnie wykonuje własną pracę, która polega na trawieniu pokarmu, który dłoń włożyła do ust. To obrazuje, jak mamy się wzajemnie uzupełniać w Ciele Chrystusa. Większość wierzących nie rozumie prawdy o różnorodności powołań w Ciele Chrystusa, ale jeśli ty tego nie zrozumiesz, to nigdy nie wypełnisz w swoim życiu tego, co Bóg zamierza osiągnąć. Dobrze jest, gdyby wszyscy wiedzą do czego powołał ich Bóg. Wykładnikiem powołania, które Bóg zaplanował dla nas, jest zazwyczaj brzemię, które Pan wkłada do naszych serc, aby każdy miał własną, odrębną misję w Ciele Chrystusa, której nikt inny nie będzie mógł wypełnić. Taka służba będzie monotematyczna i nigdy nie będzie wyważona. Równowagę znajdziesz współpracując z innymi braćmi lub siostrami, którzy zostali powołani do innych rzeczy w Ciele Chrystusa. Uzależniając cię od innych, Bóg uczy cię pokory, więc dziękuj Mu za to! Każdy człowiek jest mocny tylko w niektórych dziedzinach życia, ale w innych jest słaby. Tak samo uczeń dobry z angielskiego, może być słaby z matematyki, dlatego każdy z nas musi wiedzieć w czym jest słaby, aby mógł uzupełniać swoje braki. A twój zbór może przejawiać silny nacisk na ewangelizację, ale może nie kłaść nacisku na uświęcenie. Jeśli tak jest, to już wiesz, na jaką służbę wasz zbór powinien się nastawić.

 

 

                                                                                                      Zac Poonen

 

 

 

A Cure for Our Imbalance / 05.09.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <