Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE     

 

DWÓCH POBOŻNYCH MĘŻÓW,
KTÓRZY DOPROWADZILI DO PRZEBUDZENIA

 

Księga Nehemiasza pokazuje wielkie przebudzenie wśród Żydów, do którego Bóg użył dwóch pobo-żnych mężów - Ezdrasza i Nehemiasza.

 

W 8 rozdziale Księgi Nehemiasza pisze, co Bóg czynił przez Ezdrasza. Czytamy tam, że najpierw wziął Słowo Boże, po czym zgromadził wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy potrafili słuchać ze zrozumieniem. Następnie przeprowadził sześciogodzinne studium biblijne! A dalej pisze, że „uwaga całego ludu była skupiona na Księdze Prawa” (Neh 8:3). Następnie oddali chwałę Bogu (Neh 8:6) i Ezdrasz zaczął wykładać znaczenie wszystkiego, co przeczytał w Słowie Bożym (Neh 8:8). Oczywiście Bóg go przygotował na ten czas, dlatego Ezdrasz spędził wiele miesięcy i lat na samodzielnym studiowaniu Słowa Bożego, aby umiał je zrozumiale wykładać Bożemu ludowi.

 

Później lud żałował swoich grzechów i tak zaczęło się przebudzenie (Neh 8:9). Następnie wezwano wszystkich do dzielenia się tym, co dał im Jahwe, aby Boży lud zaczął polegać na swoim Bogu (Neh 8:10). I ludzie posłuchali tego wezwania. Następnego dnia Ezdrasz zrobił studium biblijne dla przełożonych ludu (Neh 8:13). A gdy spostrzegli, że Pismo nakazuje, aby Izrael w siódmym miesiącu obchodził święto szałasów, to natychmiast to uczynili. Wtedy obchodzono to święto pierwszy raz od około 900 lat – ponieważ Izrael nie przestrzegał tego od czasów Jozuego (Neh 8:14-17). Nawet Dawid - mąż według Bożego serca - nie nakłaniał Izraelitów do posłuszeństwa temu przykazaniu. I przez następne siedem dni Ezdrasz kontynuował wykładanie Słowa Bożego (Neh 8:18).

 

Natomiast 9 rozdziale Księgi Nehemiasza widzimy, co Bóg czynił przez Nehemiasza. Dziewiąty rozdział zaczyna się od tego, że Izraelici poszczą, wyznają swoje grzechy i odłączają się od pogan (Neh 9:1-2). Potem mieli trzygodzinne wykłady Słowa Bożego, po czym trzy godziny oddawali Bogu cześć i wyznawali swoje grzechy. To było kolejne przebudzenie (Neh 9:3) i Lewici zaczęli wołać do Pana donośnym głosem (Neh 9:4). Od wersetu 9:5 do wersetu 9:37 mamy najdłuższą modlitwę w całej Biblii. Następnie Lewici odczytali ludowi całą historię Izraela od czasów Abrahama i wszystkie niepowodzenia Izraela podczas czterdziestu lat wędrówki przez pustynię, oraz w czasach sędziów i królów, uznając każdy sąd zesłany przez Boga za słuszny i sprawiedliwy. I tak odnowili przymierze z Bogiem, spisując dokument z podpisem Nehemiasza oraz wszystkich książąt (Neh 10:1).

 

To wszystko wydarzyło się dzięki dwóm bogobojnym ludziom, którymi byli: Ezdrasz i Nehemiasz. Ich wspólna służba bardzo przypominała służbę starszych w Nowym Przymierzu, gdzie każdy zbór ma być prowadzony przez kilku starszych. Dzisiaj jest to dla nas przykład do naśladowania.

 

 

 

                                                                                                         Zac Poonen

 

 

 

Two Godly Men Who Brought Revival / 10.10.2021

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <