JOGA I MEDYTACJA TRANSCENDENTALNA

 

Społeczeństwom zachodnim medytacja transcendentalna podawana jest jako bezinwazyjna metoda uwolnienia od stresu, poprawienia stanu zdrowia i produktywności oraz samoakceptacji. Mówi się, że pozwala ona podnieść poziom inteligencji, poprawić naszą kreatywność i zredukować potrzebę sięgania po narkotyki, alkohol i inne używki oraz, że łagodzi bezsenność, stabilizuje wagę ciała, wzmacnia koncentrację, poprawia czas reakcji.

 

Chociaż na początku mogą wystąpić takie odczucia, to jednak rzeczywistym celem medytacji transcendentalnej (MT) nie jest relaksacja ani uwolnienie od stresu. Rzeczywistym celem jest zjednoczenie z Brahmą, gdyż MT jest formą Jogi opartą na Wedach (świętych księgach hinduizmu). Celem Jogi i medytacji jest samorealizacja człowieka. Joga to ścieżka samodoskonalenia mająca na celu doprowadzenie adepta do boskiej świadomości, czyli do przekonania jest on osobą Boską.

 

Na zachodzie, pierwszym propagatorem MT był Maharishi Mahesh Yogi. Twierdził on, że MT została dana człowiekowi 5000 lat temu przez hinduskie bóstwo, Krishnę. Legenda głosi, że MT na jakiś czas zaniknęła, aż odnalazł ją Budda. Po czym zaniknęła ponownie, aż w IX wieku odkrył ją hinduski filozof Adi Shankar. Jednak prawdziwy renesans przeżyła dopiero w XX wieku za sprawą niejakiego Guru Dev (Boski Nauczyciel), który objawił MT, Maharishi'emu Mahesh Yogi.

 

ISTNIEJĄ CZTERY FORMY JOGI

 

Karma Joga  (duchowe zjednoczenie poprzez właściwe prowadzenie  -  rytuał )

 

Bhakti Joga  (połączenie z absolutem poprzez czczenie guru  -  kult człowieka )

 

Juana Joga  (przystęp do bóstwa przez poznanie wiedzy tajemnej  -  gnoza )

 

Raja Joga  (tworzenie boga w sobie za pomocą technik kontroli umysłu  -  rozwój osobisty )

 

 

Raja joga posiada trzy szkoły, a najpopularniejszą z nich jest Hatha joga i posiada ona 8 stopni:


 

1)  oczyszczenie ciała poprzez rytualne obmywania i prawidłowe żywienie

 

2)  techniki medytacyjne, zwłaszcza pozycja kwiatu lotosu

 

3)  zdyscyplinowane zachowanie, pozbawione przemocy

 

4)  kontrola oddechu

 

5)  siła umysłu

 

6)  koncentracja

 

7)  medytacja

 

8)  połączenie z bogiem Shiva

 

Medytacja Transcendentalna podobna jest do Raja Jogi. Podczas MT, człowiek wyłącza zmysły, skupiając się na pojedynczym obiekcie i tracąc świadomość wszystkiego z wyjątkiem tego obiektu. Taka osoba medytuje poprzez mantrę, podaną przez jego Guru. Mantra to tajemne hinduskie słowo lub zdanie, będące zazwyczaj imieniem jakiegoś hinduskiego bożka lub demona. Hindusi wierzą, że mantra to boskość wcielona w dźwięk, która ma ponad naturalną moc. Podczas medytacji ludzie przechodzą z naturalnego stanu świadomości do stanu świadomości kosmicznej, a ostatecznie do boskiej świadomości, aby połączyć się z Brahmą, który jest wszystkim co istnieje.

 

Adept MT uczony jest kilku podstawowych pozycji medytacyjnych, a następnie wprowadzany w ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne, które mają na celu jego "oczyszczenie". Polega to na przejęciu kontroli nad siłą życiową, zwaną ''praną'' (duchem człowieka), przez uniwersalną moc, którą jest bóg Brahma. Jogini określają ''pranę'' słowem "Chi" (czi), jako źródło wszystkich energii psychicznych i doznań pozazmysłowych, na wszystkich etapach jogi. Jogini twierdzą, że jest ona umiejscawiana w czakrach (siedmiu wirujących kołach świadomości), zwanymi ośrodkami energii duchowej.

 

W trakcie MT, w wyniku wprowadzenia umysłu w stan pasywności (nieświadomości), człowiek jest pozbawiony jakichkolwiek mechanizmów obrony, dlatego podczas MT mogą występować wszelkie ponad naturalne zjawiska o podłożu demonicznym.

 

WSZYSTKIE OBRZĘDY INICJACYJNE OPARTE SĄ NA WZORCACH HINDUSKICH

 

ofiarowanie kwiatów, owoców i białych chustek

 

następnie adept zdejmuje buty i wchodzi do pokoju, gdzie palą się świece i kadzidła oraz stoją podobizny guru i jest przedstawiany celem złożenia ofiary

 

klęka przed obrazem Guru Dev zwanym "murti", będącym wyobrażeniem boga w ludzkiej postaci i po złożeniu ofiary, nauczyciel recytuje w sanskrycie hymn pochwalny "Puja" na cześć guru.

 

Puja natomiast zawiera w sobie 3 elementyt oddawania chwały:

 

1)  wzywanie bogów hinduizmu i deifikacja człowieka, który przeszedł ścieżką świętych tradycji

 

2)  złożenie ofiary Guru Dev

 

3)  uwielbienie i modlitwa do Guru Dev, jako do wiecznego i samoistnego wcielenia boskości.

 

Ta wstępna ceremonia kultowa stosowana jest w celu zmiany świadomości adepta oraz otrzymania przy końcu tej ceremonii tajemnej mantry wyszeptywanej indywidualnie do każdej osoby. Mantra to tajemne, magiczne słowo lub zdanie wybrane dla adepta przez instruktora, będącego uczniem Maharishi Mahesh Yogi. Mantra ta nigdy nie może być ujawniona nikomu z zewnątrz, nawet małżonkowi, gdyż w przeciwnym razie utraci ona swą magiczną moc.

 

HINDUISTYCZNY SYSTEM WIARY

 

Hinduizm jest częścią systemu wiary zwanego Panteizmem, który mówi, że Bóg jest bezosobową energią i mocą, która wypełnia wszechświat. Hinduizm mówi, że Brahma, nazywany też Bytem Uniwersalnym, Absolutem lub Czystą Świadomości, jest niepoznawalny i niewytłumaczalny. Hinduizm nie uznaje istnienia grzechu i utrzymuje, że człowiek nie potrzebuje zbawiciela gdyż jest zasadniczo dobry. Z tej przyczyny, hinduiści całkowicie negują fakt, że Jezus jest Synem Bożym i zbawicielem, twierdząc, że był On tylko duchowym guru, który dzięki Jodze osiągnął oświecenie.

 

Hinduiści uważają, że nadrzędnym problemem ludzkości jest nieświadomość własnej boskości. Dlatego hinduistyczne "zbawienie", definiowane jest jako osiągnięcie stanu boskiej świadomości. Hinduizm naucza, że ludzie mają dwa ciała. Jedno to ciało fizyczne, a drugie to ciało duchowe, będące w niewoli ciała fizycznego. Aby uwolnić ciało duchowe od ciała fizycznego, konieczne jest ustawianie szkieletu i mięśni w taki sposób, aby duch mógł się uwolnić i zjednoczyć z Brahmą. Dlatego hinduistyczną metodą osiągania boskości jest medytacja za pomocą ćwiczeń fizycznych, zwanych Jogą, która jest jednym z wielu rodzajów medytacji. To dlatego Maharishi Mahesh Yogi nauczał, że nie ma innej drogi do zbawienia i sukcesu, jak tylko medytacja.

 

KUNDALINI

 

Joga wyzwala boską moc Kundalini, która łączy w sobie atrybuty wszystkich bóstw wschodu, będąc doktrynalną i praktyczną podstawą indyjskiego tantryzmu oraz Hatha Jogi. W hinduizmie, Kundalini uznaje się za moc bogini Szakti, która we wschodnich wyobrażeniach przedstawiana jest jako wąż, śpiący u podstawy kręgosłupa. Uchodzi on za dawcę wiecznego szczęścia, który odpowiada za wewnętrzną siłę, kreatywność oraz wszelkie talenty. Po obudzeniu Kundalini, zaczyna się on stopniowo wznosić ku górze, oświetlając swoim światłem kolejne 6 czakr (ośrodków duchowej mocy), aż dojdzie do 7 czakry na szczycie głowy, która wg wschodnich wierzeń pozwala postrzegać życie z boskiej perspektywy. Na tym poziomie łączą się boskie aspekty bogini Szkti i boga Sziwy, w wyniku czego, człowiek jednoczy się z Brahmą i doznaje oświecenia (Nirwany). Proces budzenia mocy Kundalini oraz jej wznoszenia na wyższe poziomy świadomości, określany jest jako siedmiostopniowa ścieżka mistycznego rozwoju duchowego, prowadząca do nieograniczonej boskości. Aby obudzić moc Kundalini, należy regularnie medytować, przez co staje się ona coraz silniejsza. Wyznawcy filozofii New Age, nazywają to urzeczywistnieniem własnej boskości. Polega to na dążeniu do własnych celów i wykorzystaniu wszelkiego potencjału; wierze w poczucie własnej wartości; dążeniu do poważania, szacunku oraz uznania, i zaspokajaniu potrzeb seksualnych. Psychologia określa to jako rozwój osobisty lub dążenie do harmonii z własnym JA.

 

GDZIE TU JEST ZAWARTE KŁAMSTWO


Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. (1Moj 3:4-5)

Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie (Jana 14:6)

 Albowiem ludzie są łaską zbawiani przez wiarę i to nie z was, Boży to dar (Ef 2:8-9)

 

BOŻA OBIETNICA

 

A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski.

 

Przyszedł on do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś jako nauczyciel od Boga, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.

Jezus odpowiadając rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Rzekł mu na to Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?

Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. (Jan 3:1-7)

 

 


 

 

W TYM TEMACIE POLECAMY:

 

 

EWANGELIA - CO MAM CZYNIĆ ABYM BYŁ ZBAWIONY


DAVE HUNT:  ''Powrót do biblijnego chrześcijaństwa''


ŚWIADECTWO pt:  ''Od magii i okultyzmu do Chrystusa''

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA