CO ODRÓŻNIA KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA OD SEKT

 

W Kościele Jezusa Chrystusa nie ma przywódców, bo to rola naszego Pana.

 

Kościół Jezusa Chrystusa to nowonarodzeni ludzie, a nie organizacja religijna i jej budynki.

 

W Kościele Jezusa Chrystusa wszyscy są równi - nie ma podziału na ważnych i ważniejszych.

 

W Kościele Jezusa Chrystusa jedyną wykładnią prawdy, etyki i zasad działania jest Pismo Święte. ''Nieomylni'' przywódcy, pośrednicy i przewodnicy duchowi, liderzy lub animatorzy - charakteryzują wszystkie religie wschodu, systemy korporacyjne oraz filozofię New Age.

 

Kościół Jezusa Chrystusa został powołany do głoszenia ewangelii, nauczania i trwania w nauce apostolskiej, a nie do narzucania, wymuszania i egzekwowania jakiś zachowań lub postaw.

 

Uczeń Jezusa Chrystusa nie wiąże i nie manipuluje ludźmi, bo to od zawsze robi diabeł i jego słudzy poprzez wszystkie religie tego świata.

 

Uczeń Jezusa Chrystusa, nie mówi innym co mają robić, bo dziećmi Bożymi są ci których prowadzi Duch Święty, a nie człowiek. Uczeń Jezusa Chrystusa mówi zawsze tak jak Pismo Święte.

 

Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi (1Kor 7:23). Bo ci, których Duch Boży prowadzi są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (Rzym 8:14-15)

 

CHARAKTERYSTYKA SEKTY 

 

Kult destrukcyjny lub inaczej sekta, to zorganizowana grupa ludzi izolująca się od społeczeństwa, mająca własne normy zachowań i własny system wartości zbudowany na wizjach człowieka lub oparty na kulcie przywódcy. W swojej działalności agitacyjnej bądź handlowej, posługuje się psychomanipulacją, podstępem lub zamierzonym oszustwem w celu psychicznego zniewolenia upatrzonej ofiary, stanowiąc tym samym bezpośrednie zagrożenie dla jej wolności i zdrowia psychicznego.

 

W sekcie nie ma jasnych zasad działania, bo zasady działania są zależne od celów przywódcy

 

Sekty zawsze działają poprzez kontrolę, manipulację i wykrzywianie myślenia swoich ofiar

 

Sektę charakteryzuje monopolizacja autorytetu, czyli nieomylny i nietykalny przywódca

 

W sekcie lojalność wobec przywódcy jest ważniejsza od połuszeństwa Słowu Bożemu


Sekty uzależniają zbawienie od przynależności i posłuszeństwa celom przywódcy

 

Przywódcy sekt łączą ludzi i decydują o zawieraniu związków małżeńskich 

 

Sekty nie zbliżają ludzi do Boga, lecz wiążą i uzależniają od siebie

 

Sekty charakteryzuje bardzo silny, piramidalny system kontroli

 

Sekta przeduchawia rzeczywistość i wpaja mistyczne myślenie

 

Sekty charakteryzuje niejawność planów i działań przywódcy

 

Sekty kładą silny nacisk na przymusowe łożenie pieniędzy

 

W sekcie obowiązkowa służba jest ważniejsza od rodziny

 

W sektach zauważalny jest brak bojaźni Bożej i stosowana jest manipulacja Bożym Słowem. Ewangelia i Pismo Święte, to jedynie narzędzia do osiągania niejawnych celów przywódców

 

W sekcie obowiązuje absolutny zakaz krytycznego myślenia oraz wypowiadania wątpliwości i negatywnych opinii na temat działań przywódców i zasad funkcjonowania grupy

 

W sekcie wszyscy muszą zdawać relacje z własnego życia i donosić na innych. Odbywa się to poprzez regularne relacjonowanie zdarzeń, donosy oraz indywidualne rozmowy z liderami

 

Sekty kontrolują życie swoich członków poprzez izolowanie ich od naturalnego otoczenia, a nawet i rodzin, jeśli mają one krytyczny stosunek do ich grupy

 

Sekta stosuje wymuszoną uległość poprzez silne mechanizmy motywacyjne, presje lub zastra-szanie swoich członków

 

We wszystkich sektach działa żelazna zasada - albo jesteś z nami, albo przeciwko nam - w myśl której, każdy odchodzący zostaje zdyskredytowany w oczach reszty członków

 

Wbrew pozorom, najprościej nie manipuluje się ludźmi prostymi, tylko osobami chorobliwie ambitnymi i zakompleksionymi. Ofiary sekt, to prawie zawsze osoby pozytywnie myślące, lecz nie posiadające kręgosłupa moralnego i stałego systemu wartości. Jedyny stały i od zawsze niezmienny system wartości nakreśla wyłącznie Pismo Święte.

 

 

 

W tym temacie przeczytaj jeszcze:

NIKOLAICI I NAUKI BALAAMA

BOŻY SŁUGA CZY WYSZKOLONY PRZYWÓDCA

CUDOTWÓRCA CZY KOSIARZ UMYSŁÓW

PSYCHOLOGICZNE TECHNIKI KONTROLI MYŚLENIA

ŚWIADECTWA OSTRZEŻENIA
SZKOŁA CHRYSTUS DLA NARODÓW W GDYNI

POMIĘDZY PRAWDĄ A OKULTYZMEM

PROWADZENI PRZEZ DUCHA CZY ŚWIADOMI CELU

SŁUGA PANA CZY DUCH ANTYCHRYSTA

 

 

 

  

 

 

 


 

wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA