SŁUGA PANA CZY DUCH ANTYCHRYSTA

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez drzwi,
lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą (J 10:1)

 

Biblia nakreśla wiele cech typowych dla szatana. W myśl biblijnej zasady ''jaki Pan taki kram'', te same cechy wykazują również jego słudzy którzy, jak mówi biblia, wchodzą do ''Bożej owczarni'' innymi drzwiami niż poprzez duchowe odrodzenie.

 

Poniżej znajdziesz zestawienie cech, odróżniających sługi Pańskie od ludzi nazwanych w Biblii ''wilkami w owczej skórze'' lub ''nikolaitami''. Słowo nikolaos, to zbitka dwóch greckich wyrazów: niko - podbijać (obejmować panowanie) i laos - lud, która odnosi się do wszystkich ludzi, którzy chcą zająć miejsce Chrystusa i panować nad Bożym ludem. Dlatego Bóg mówi, że nienawidzi tego, co robią nikolaici (Obj 2:6, 14-15).

 

Te dwa typy ludzi spotykamy dzisiaj w zborach, jednakże ludzi nieczystych, nieprzemienionych lub prowadzonych przez innego ducha, będą zawsze cechowały złe motywacje i niewłaściwe cele, niebiblijne metody działania, oraz brak etyki. Objawiają się one najczęściej w cielesnym myśleniu, dążeniu do władzy, szukaniu własnej chwały, wywyższaniu samego siebie, podporządkowywaniu sobie innych, braku bojaźni Bożej i duchowej ślepocie (pomimo posiadania wiedzy biblijnej). Dzieje się tak dlatego, gdyż nieodrodzeni ludzie, tak samo jak chrześcijanie, którzy nie uśmiercają swojej cielesności, literalnie mogą wiedzieć, że coś jest złe, ale nie będą tego dostrzegać w swoim życiu lub będą się usprawiedliwiać (Rz 12:1-2).

 

 DUCH ANTYCHRYSTA

 

  1. Przychodzi jako anioł światłości aby zwieść i zniewolić dzieci Boże (2Kor 11:14-15)

  2. Wynosi się ponad innych - chce w życiu ludzi zająć miejsce Boga (Iz 14:13; Ps 36:3)

  3. Chce rządzić i kontrolować innych, żąda lojalności względem siebie (2Kor 11:20)

  4. Chce być pierwszy i najważniejszy - rywalizuje (Łk 20:46; Mt 23:6; Jn 11:48)

  5. Cechuje go wyniosłość i brak pokory wobec Słowa Bożego (Prz 16:18; Jk 4:6)

  6. Stwarza wrażenie pokornego ale wewnątrz jest pyszny i wyniosły (Mt 23:28)

  7. Manipuluje - schlebia albo oskarża (Prz 29:5; Dz 6:13; Rz 16:18; Judy 1:16)

  8. Chce się podobać innym i szuka ludzkiej chwały (Obj 13:13-14; Mk:12:38)

  9. Jest żądny i zawsze nienasycony (Kol 3:5; Hab 2:5; 1J 2:16; Hi 20:12-20)

 

10. Jest chciwy - biada nad własnym losem i nie troszczy się o biednych (J 12:4-6; Judy 1:16)

11. Podważa odwieczne Boże prawa i ustanawia własne (Dz 13:10; Mk 7:7-9; 1J 2:4)

12. Wykładając pisma, szuka w nich tylko własnej korzyści (1Kor 15:19; Flp 3:19)

13. Zaciera granice pomiędzy prawdą Bożego Słowa a fałszem (1Moj 3:1; J 8:44)

14. Nie potrafi uczciwie zarządzać powierzonymi pieniędzmi (J 12:6; 1Tm 6:10)

15. Lubi i chce być tytułowany i wynoszony ponad innych (Mt 23:5-7)

Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi,
którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych (2Kor 11:13)

 

 DUCH CHRYSTUSOWY

 

  1. Wiedzie skromne życie (1Tm 6:6)

  2. Nigdy nie wywyższa siebie (Gal 2:20; 5:24)

  3. Chce służyć innym i jest pokorny (J 12:26; Mt 18:4)

  4. Nie schlebia ludziom, ale też nie oskarża (Judy 1:16)

  5. Nigdy niczego nie wymusza ani nie wiąże innych (Iz 33:15)

  6. Zawsze prowadzi ludzi do Chrystusa i Jego Słowa (Hbr 4:12)

  7. Bardziej skłania się do ubogich niż do zamożnych (Jk 1:27)

  8. Napomina, pociesza i podnosi z upadku (1Tes 5:14; Hbr 3:13)

  9. Ma miłość do ludzi i kieruje się dobrem innych (Rz 13:10)

10. Jest jednoznaczny w stosunku do grzechu (1J 3:6; 5:18)

11. Chce się podobać tylko Bogu (1Tes 2:4; 2Tm 2:4)

12. Przynosi i pozostawia po sobie pokój (Łk 10:5-6)

13. Prowadzi święte życie godne ewangelii (1P 2:5)

14. Jest wdzięczny Bogu za wszystko (1Tes 5:18)

15. Uczy rozróżniania prawdy od fałszu (Gal 1:8)

16. Nigdy nie szuka ludzkiej chwały (J 7:18)

17. Utwierdza w Piśmie i nigdy nie podważa prawd biblijnych
      (J 14:24; Hbr 4:12; 1J 2:5; Obj 3:8)

„Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie,
a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi” (Łk 16:13).

 

 

 

 

W TYM TEMACIE PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:

 

NIKOLAICI I NAUKI BALAAMA

BOŻY SŁUGA CZY WYSZKOLONY PRZYWÓDCA

ABRACADABRA - MODLITWA NAJEMNEGO ILUZJONISTY

PSYCHOLOGICZNE TECHNIKI KONTROLI

INNY JEZUS INNA EWANGELIA INNY DUCH

WILLIAM MARRION BRANHAM - CZYJ PROROK?

 

 

 

 

 

 

 


wyświetl autora   ⇒  
wyświetl temat   ⇒  

No documents found.

wg DATY KLIKAJĄC NA TEN NAPIS WYŚWIETLISZ TYTUŁY wg ALFABETU wg AUTORA