ZAC POONEN - rozważania od 101 do 200  /           wróć

 

Zac Poonen to były oficer marynarki wojennej Indii i przełożony kongregacji Christian Fellowship Church. Od ponad czterdziestu lat głosi ewangelię, naucza Słowa Bożego i zakłada zbory. Autor 25 książek oraz wielu publikacji na temat życia z Bogiem i wzrostu duchowego. Jego nauczanie cechuje postawa pokory wobec Słowa Bożego i mądrości wynikającej z wieloletniego życia z Bogiem.

 

 

       ZAC POONEN      >>>       kazania.mp3    /    teksty     /    dvd     /    duchowe prawdy NT > KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <
czytaj artykuł 2020-02-01 XXX Kolejne rozważania od 201 - 300 od 101-200
czytaj artykuł 2020-02-01 000 Wcześniejsze rozważania od 001 - 100 od 101-200
czytaj artykuł 2017-12-02 200 Nie szukaj Bożych błogosławieństw, tylko Bożej aprobaty od 101-200
czytaj artykuł 2017-11-24 199 Prorocy Starego Przymierza i Nowego Przymierza od 101-200
czytaj artykuł 2017-11-17 198 Chrzest w Duchu Świętym od 101-200
czytaj artykuł 2017-11-11 197 Kwalifikacje starszych od 101-200
czytaj artykuł 2017-11-04 196 Dary budujące ciało Chrystusa od 101-200
czytaj artykuł 2017-10-28 195 Chwała Jezusa w księdze Izajasza od 101-200
czytaj artykuł 2017-10-21 194 Zwycięstwa, porażki, oszustwa od 101-200
czytaj artykuł 2017-10-12 193 Cztery wielkie prawdy z księgi Jeremiasza od 101-200
czytaj artykuł 2017-10-06 192 Posłuszeństwo, miłość i człowieczeństwo Chrystusa od 101-200
czytaj artykuł 2017-09-29 191 Przysposobienie kolejnego pokolenia starszych i pasterzy od 101-200
czytaj artykuł 2017-09-22 190 Otwarte serce do błogosławienia innych od 101-200
czytaj artykuł 2017-09-16 189 Objawienie i odpocznienie od 101-200
czytaj artykuł 2017-09-08 188 Łagodność i dobroć Jezusa od 101-200
czytaj artykuł 2017-09-02 187 Boża miłość objawiona w księdze rodzaju od 101-200
czytaj artykuł 2017-08-26 186 Pokonanie ducha kłamstwa od 101-200
czytaj artykuł 2017-08-19 185 Ukrzyżowanie i uwielbienie od 101-200
czytaj artykuł 2017-08-13 184 Ucz się mądrości z Przypowieści Salomona od 101-200
czytaj artykuł 2017-07-21 183 Jako rzecznik Boga od 101-200
czytaj artykuł 2017-07-15 182 Gedeon i jego armia od 101-200
czytaj artykuł 2017-07-08 181 Teraz wiem, że boisz się Boga od 101-200
czytaj artykuł 2017-06-30 180 Jezus nas kocha pomimo naszych ograniczeń od 101-200
czytaj artykuł 2017-06-16 179 Anna, wspaniała matka od 101-200
czytaj artykuł 2017-06-03 178 Boża świętość i Jego niezmienna miłość od 101-200
czytaj artykuł 2017-05-31 177 Różnica pomiędzy starą naturą a pożądliwościami ciała od 101-200
czytaj artykuł 2017-05-25 176 Przykład Pawła w służbie dla Pana od 101-200
czytaj artykuł 2017-05-19 175 Namaszczenie Duchem Świętym i mocą od 101-200
czytaj artykuł 2017-05-12 174 Szlachetne postawy Jonatana i Dawida od 101-200
czytaj artykuł 2017-05-06 173 Twój język testem twojej duchowości od 101-200
czytaj artykuł 2017-04-29 172 Wiara wypróbowana w ogniu od 101-200
czytaj artykuł 2017-04-15 171 Resztka Bożego ludu od 101-200
czytaj artykuł 2017-04-06 170 Relacje w domu od 101-200
czytaj artykuł 2017-03-30 169 Błogosławieństwo uwięzienia od 101-200
czytaj artykuł 2017-03-24 168 Zazdrość, chciwość i bunt od 101-200
czytaj artykuł 2017-03-16 167 Wyzwalająca prawda od 101-200
czytaj artykuł 2017-03-10 166 Ciało jest dla pana, a pan dla ciała od 101-200
czytaj artykuł 2017-03-01 165 Doktryna nie jest tak samo ważna jak ..... od 101-200
czytaj artykuł 2017-02-22 164 Pasterze według Bożego serca od 101-200
czytaj artykuł 2017-02-15 163 Nieustanne zajęcie - szatański plan czynienia zła od 101-200
czytaj artykuł 2017-02-09 162 Zajęcie stanowiska wobec Boga od 101-200
czytaj artykuł 2017-02-03 161 Prawdziwe nawrócenie i prawdziwa wiara od 101-200
czytaj artykuł 2017-01-27 160 Małżeństwo poświęcone przez Boga od 101-200
czytaj artykuł 2017-01-21 159 Jeśli Bóg cię powołał do życia w ziemi Kanaan, to nie .... od 101-200
czytaj artykuł 2017-01-14 158 Droga nowa i żywa od 101-200
czytaj artykuł 2017-01-05 157 Idąc w nowy rok za przykładem Jezusa od 101-200
czytaj artykuł 2016-12-31 156 Różnica pomiędzy czynieniem a umiłowaniem sprawiedli ... od 101-200
czytaj artykuł 2016-12-24 155 Grzech jest utratą Bożej chwały od 101-200
czytaj artykuł 2016-12-17 154 Boże Narodzenie - święto chrześcijańskie czy pogańskie od 101-200
czytaj artykuł 2016-12-09 153 Światło Bożego Słowa oświetla ciemne zaułki od 101-200
czytaj artykuł 2016-12-03 152 Tryumf Jezusa nad szatanem od 101-200
czytaj artykuł 2016-11-19 151 Żyjcie jak współdziedzice Bożej łaski od 101-200
czytaj artykuł 2016-11-19 150 Paweł konfrontuje starszego Piotra od 101-200
czytaj artykuł 2016-11-11 149 Ewangelizacja i nauczanie od 101-200
czytaj artykuł 2016-11-11 148 Różnica między wiarą a wypełnianiem prawa od 101-200
czytaj artykuł 2016-10-29 147 Jak Bóg przygotowuje do służby od 101-200
czytaj artykuł 2016-10-22 146 Uległość wobec władzy od 101-200
czytaj artykuł 2016-10-08 145 Przebaczenie i przywrócenie od 101-200
czytaj artykuł 2016-10-01 144 Walka duchowa (zbroja Boża) od 101-200
czytaj artykuł 2016-09-23 143 Chrystus umiłował kościół i wydał zań samego siebie od 101-200
czytaj artykuł 2016-09-17 142 Cztery warunki przeżycia w ogniu trawiącym od 101-200
czytaj artykuł 2016-09-10 141 Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się Duchem od 101-200
czytaj artykuł 2016-09-05 140 Pierwsza misja ewangelizacyjna od 101-200
czytaj artykuł 2016-09-02 139 Prowadzeni przez Ducha Świętego od 101-200
czytaj artykuł 2016-08-26 138 Dopełnienie udręk Chrystusowych od 101-200
czytaj artykuł 2016-08-20 137 Nie utrudniaj Bożych planów od 101-200
czytaj artykuł 2016-08-06 136 Jedność Ducha w małżeństwie i w zborze od 101-200
czytaj artykuł 2016-08-06 135 Wielkie znaczenie Bożego objawienia od 101-200
czytaj artykuł 2016-07-25 134 Przypowieści Jezusa od 101-200
czytaj artykuł 2016-07-25 133 Pobożna młoda niewiasta od 101-200
czytaj artykuł 2016-07-21 132 Antypas - wierny świadek Chrystusa od 101-200
czytaj artykuł 2016-07-21 131 Duchowe błogosławieństwa niebios od 101-200
czytaj artykuł 2016-07-15 130 Spory w kościele od 101-200
czytaj artykuł 2016-07-09 129 Szczepan, pierwszy męczennik i prorok pełen ducha od 101-200
czytaj artykuł 2016-07-02 128 Nauka i obserwacja od 101-200
czytaj artykuł 2016-07-02 127 Posługa Ducha Świętego od 101-200
czytaj artykuł 2016-06-23 126 Trzy przejawy duchowego czlowieka od 101-200
czytaj artykuł 2016-06-23 125 Trzy duchowe związki od 101-200
czytaj artykuł 2016-06-17 124 Zapis wideo w naszej pamięci od 101-200
czytaj artykuł 2016-06-17 123 Poprawa jakości to zmniejszanie ilości od 101-200
czytaj artykuł 2016-06-06 122 Bezpieczeństwo w Bożej obecności od 101-200
czytaj artykuł 2016-06-06 121 Trzy rodzaje pokus od 101-200
czytaj artykuł 2016-05-31 120 Boże serce sprzeciwia się grzechowi od 101-200
czytaj artykuł 2016-05-31 119 Wszytko otrzymujemy według naszej wiary od 101-200
czytaj artykuł 2016-05-24 118 Bóg nas testuje w zwykłych sprawach od 101-200
czytaj artykuł 2016-05-24 117 Niemoralność i chciwość - cechy fałszywych nauczycieli od 101-200
czytaj artykuł 2016-05-17 116 Docenienie i zachęta od 101-200
czytaj artykuł 2016-05-17 115 Oskarżasz czy się wstawiasz za innymi od 101-200
czytaj artykuł 2016-05-14 114 Reakcje pobożnego człowieka od 101-200
czytaj artykuł 2016-05-10 113 Trzy etapy chrześcijańskiego życia od 101-200
czytaj artykuł 2016-04-30 112 Słowa Sofoniasza odnoszące się do naszych czasów od 101-200
czytaj artykuł 2016-04-30 111 Opamiętanie z życia dla samego siebie od 101-200
czytaj artykuł 2016-04-09 110 Tylko uświęcone naczynia są użyteczne dla Boga od 101-200
czytaj artykuł 2016-04-09 109 Dwie wielkie prawdy od 101-200
czytaj artykuł 2016-04-04 108 Kościół nowego przymierza od 101-200
czytaj artykuł 2016-04-04 107 Okazuj innym łaskę z wdzięczności od 101-200
czytaj artykuł 2016-03-26 106 Bóg wyznacza osoby do niesienia pomocy od 101-200
czytaj artykuł 2016-03-26 105 Trzy niebezpieczne grzechy od 101-200
czytaj artykuł 2016-03-03 104 I chroń nas przed pokuszeniem od 101-200
czytaj artykuł 2016-03-03 103 Publiczne przyznawanie się do Jezusa od 101-200
czytaj artykuł 2016-02-17 102 Tajemnica rozeznawania od 101-200
czytaj artykuł 2016-02-17 101 Chwała Pana w naczyniach glinianych od 101-200