Zac Poonen - KRÓTKIE ROZWAŻANIA BIBLIJNE            

 

FAŁSZYWE ODRODZENIE

 

Jezus i apostołowie wielokrotnie ostrzegali uczniów, że czasy ostateczne będą charakteryzowały się szeroko rozprzestrzenionym zwiedzeniem i mnogością fałszywych proroków (Mateusza 24:3-5, 11, 24; 1TyM 4:1). W ciągu kilku ostatnich dekad obserwujemy ich całe mnóstwo. Dlaczego miliony Chrześcijan zostaje zwiedzionych przez fałszywych proroków i fałszywe odrodzenia, i dlaczego tak wielu kaznodziejów pada ofiarą chciwości i niemoralności?

 

Oto, co według mnie jest tego głównymi powodami:

 

1. Większość Chrześcijan nie jest świadomych, czego naucza Nowy Testament, ponieważ nie studiują go uważnie, bezkrytycznie podążając za naukami swoich liderów, a nie za nauką Nowego Testamentu.

 

2. Cuda i ponad znaki stały się dla nich ważniejsze niż ich charakter ponad naturalnego życia.

 

3. Materialne bogactwo stało się dla nich ważniejsze od duchowego bogactwa.

 

4. Takie osoby, nie potrafią rozróżnić duchowego transu lub psychomanipulacji, od prawdziwego poruszenia Ducha Świętego, ponieważ ignorują wiele nauk Nowego Testamentu.

 

5. Takie osoby, nie są w stanie rozróżnić psychosomatycznego uzdrowienia - wynikającego z właściwego nastawienie umysłu - od ponad naturalnego uzdrowienia w Imieniu Jezusa.

 

6. Emocjonalizm i cielesne manifestacje stały się dla nich ważniejsze, niż duchowa radość w Panu.

 

7. Dla kaznodziejów, służba stała się ważniejsza od relacji z Bogiem.

 

8. Aprobata ludzi stała się dla nich ważniejsza, niż aprobata Boga.

 

9. Frekwencja w zborze jest dla nich ważniejsza niż to, czy ludzie są w pełni oddani Chrystusowi.

 

10. Budowanie własnego królestwa i korporacji finansowej, stało się dla nich ważniejsze niż budowanie zboru i bycie w nim sługą (Jer 6:13).

 

To wszystko jest całkowicie przeciwne temu, czego nauczał Jezus, a osoby przeciwne Chrystusowi są nazwane w Nowym Testamencie ''antychrystami''. Jeśli chrześcijanie tego nie zrozumieją, to kiedy na arenie świata pojawi się antychryst z fałszywymi znakami i cudami (2Tes 2:3-10), to takie osoby ślepo zaakceptują również jego. Ludzi prowadzonych przez Ducha Świętego, cechują dążenia przeciwne od wymienionych w powyższych punktach.

 

Oto parafraza słów Jezusa z Ewangelii Mateusza 7:13-27 (w kontekście rozdziałów 5-7 Mateusza):

„Zarówno brama jak i droga do życia wiecznego, są bardzo wąskie (Mat 5-7). Jednak fałszywi prorocy przyjdą i powiedzą wam, że brama i droga nie jest aż tak wąska, ale łatwa i szeroka. Strzeżcie się ich. Będziecie w stanie łatwo ich rozpoznać, obserwując owoce ich charakteru. Czy różnią się od ludzi tego świata i żyją życiem wolnym od gniewu, pożądliwości kobiet, miłości do pieniędzy i pogoni za dobrami materialnymi? Głoszą sprzecznie z tym co Ja czyniłem (Mat 5:21-32 i 6:24-42). Fałszywi prorocy mogą posiadać ponad naturalne moce, czynić cuda i uzdrawiać ludzi w moim imieniu, lecz w dniu ostatecznym i tak poślę ich do piekła, ponieważ nie poznali Mnie jako świętego i w prywatnym życiu nie przestali grzeszyć (Mat 7:21-23). Jeśli więc chcesz budować kościół na skale, który się nie zachwieje i nie upadnie teraz, ani w wieczności, to bądź skrupulatny w czynieniu wszystkiego co nakazałem (Mat 5-7) i tak nauczaj innych, aby również to wszystko czynili. Wówczas zawsze będę cię wspierał, a moje namaszczenie zawsze będzie na tobie (Mat 28:20-18). Jednak jeśli tylko wysłuchasz tego co ci powiedziałem, lecz nie będziesz tego czynił, to wszystko co wówczas zbudujesz, będzie wielkie i imponujące tylko w oczach ludzi, ale pewnego dnia się zachwiej i upadnie (Mat 7:25).”

 

Jak w takim razie powinniśmy budować niezniszczalny kościół w naszych czasach?

 

1. Musimy żyć kazaniem na górze (Mat 5-7) i głosić je nieprzerwanie.

 

2. Musimy żyć w nowym przymierzu, a nie w starym. W tym celu, musimy wyraźnie poznać różnice pomiędzy Starym Przymierzem a Nowym (2Kor 3:6). Musimy również głosić Nowe Przymierze.

 

Kiedy w dzisiejszych czasach kaznodzieje popadają w grzech, to usprawiedliwiają się przykładami świętych Starego Testamentu, którzy popadali w grzech, a po okresie ciszy, ponownie rozpoczynali swoją służbę. Cytują przykłady Dawida, który popełnił cudzołóstwo lub Eliasza, który popadł w depresję i mówią: A jednak Bóg wciąż ich używał !!! Jednak nigdy nie cytują przykładu Pawła, który żył w zwycięstwie i nieskazitelności do końca swojego życia.

 

Tacy kaznodzieje jak i większość współczesnych chrześcijan, nie widzi tego, że święci Starego Testamentu nie są przykładami na dzisiaj. W Nowym Przymierzu otrzymaliśmy o wiele więcej łaski, a ''od tego, któremu więcej dano, więcej się wymaga'' (Łuk 12:48).

 

To nie Dawid ani Eliasz są naszymi przykładami, sprawcami naszej wiary i pośrednikami Nowego Przymierza, lecz Jezus. Różnica między Jezusem a świętymi Starego Testamentu z Hebrajczyków 11, jest bardzo wyraźnie przedstawiona w Hebrajczyków 12:1-4, lecz niewielu chrześcijan żyje realiami tego fragmentu i nie zauważa, że Bóg w nowym przymierzu zapewnił nam coś lepszego (Hebr 11:40).

 

Jeśli nie będziemy baczni i czujni, to każdy z nas może upaść, tak jak upadło już wielu kaznodziejów, ponieważ szatan jest bardzo przebiegłym wrogiem. Nasze bezpieczeństwo zależy od posłuszeństwa naukom Nowego Testamentu i od poddania się pobożnym pasterzom (za pobożnych pasterzy uważam tych, którzy nie mają żadnej z cech, wymienionych w powyższych dziesięciu punktach). Jeśli potrafimy uczyć się na cudzych błędach, to możemy uniknąć popełnienia tych samych błędów.

 

Tak więc, niech nasze oblicza będą w każdym czasie zniżone do ziemi przed Panem - bo tylko w ten sposób można otrzymać Boże objawienie, tak jak Jan (Obj 1:17). Jeśli się ukorzymy, to otrzymamy łaskę aby stać się zwycięzcami (1Ptr 5:5). A kiedy Duch Święty pokazuje nam w Słowie Bożym prawdę na nasz temat, to bądźmy całkowicie szczerzy i pokochajmy ją, aby mogła nas wyzwolić od wszystkich naszych grzechów. W ten sposób będziemy chronieni przez samego Boga od wszelkiego zwiedzenia (2Tes 2:10-11). Amen.

 

 

                                                                                                                Zac Poonen

 

 

 

Źródło: www.cfcindia.com/article/counterfeit-revival


tł. www.chlebznieba.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 


No documents found.

> KLIKAJĄC NA TEN NAPIS USTAWISZ TEKSTY WG NUMERACJI <